Dobrovoľníkom roka aj Slovák, pôsobiaci na rozvojovom projekte v Keni

dec 18 2013

V symbolický dátum: 12. 12. si na pôde Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v Bratislave v rámci slávnostného večera „Dobrovoľník/dobrovoľníčka roka 2013“ odnieslo ocenenie „Srdce na dlani“ 12 ľudí, ktorí svojou dobrovoľníckou aktivitou menia svet k lepšiemu. Tento rok sa prvý raz odovzdávala cena aj v kategórii Rozvojový dobrovoľník (dobrovoľník SlovakAid), ktorý právom získal Slovák, pôsobiaci 5 mesiacov na rozvojovom projekte v Keni, Pavol Markovič.

Pod pojmom dobrovoľníctvo možno chápať činnosť ľudí, pracujúcich v prospech iných osôb či pre konkrétny projekt bez finančnej pláce za poskytnutý čas a vykonanú službu. Hoci daný človek sa svoje dobrovoľníčenie nedostane hmatateľnú odmenu, získa omnoho viac – môže sa mu pozitívne zmeniť rebríček hodnôt aj plány do budúcnosti, získa sociálny kapitál (nové kontakty, priateľstva, zručnosti). V zahraničí je bežnou praxou, že zamestnávatelia si vyberajú spomedzi uchádzačov na konkrétnu pozíciu práve tých, ktorí sa venovali a venujú dobrovoľníctvu.

Že je o dobrovoľníctvo na Slovensku čoraz väčší záujem, dokazuje aj stodvadsať nominácií – teda ukážka tých najviac prínosných a zaujímavých aktivít v dvanástich kategóriách v rámci ocenenia Dobrovoľník/dobrovoľníčka za rok 2013. Výkonná riaditeľka organizácie C.A.R.D.O. (www.cardo-eu.net), ktorá podujatie zorganizovala: Zuzana Vinklerová počas celého večera opakovala radosť z dlhodobých dobrých skutkov doma aj v zahraničí, vyjadrila obdiv všetkým nominovaným a víťazom.

Čoraz väčší záujem o rozvojové dobrovoľníctvo

Ak chce človek zo SR vycestovať na iný kontinent s víziou spolupracovať s novými komunitami ľudí, komunikovať v cudzom jazyku a odovzdávať nejaký čas svoje skúsenosti iným – môže zakúsiť dobrovoľníčenie prostredníctvom programu rozvojového dobrovoľníctva, koordinovaného MZVaEZ SR (www.mzv.sk). Ide o vysielanie expertov bez vekového obmedzenia (u Európskej dobrovoľníckej služby je totiž limit – vek do 30 rokov), ktorí sa nejdú do rozvojovej krajiny vzdelávať, ale práve naopak – idú vzdelávať lokálnych ľudí a odovzdávať svoje odborné znalosti. Napríklad v sociálno-zdravotníckej alebo IT-oblasti.

Celé podujatie Dobrovoľník/dobrovoľníčka 2013 sa konalo pod záštitou ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka. O oceneniach rozhodovali, v jednotlivých kategóriách nominácie posudzovali a víťazom počas galavečera gratulovali: štátny tajomník MZVaEZ SR Peter Burian; generálny riaditeľ Sekcie medzinárodných organizácií, rozvojovej a humanitárnej pomoci Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Roman Bužek či riaditeľ Odboru rozvojovej a humanitárnej pomoci Peter Hulényi.

Tento rok sa po prvý raz odovzdávala cena aj v kategórii Rozvojový dobrovoľník (dobrovoľník SlovakAid). Získal ju Pavol Markovič, ktorý dobre naštartovanú kariéru a pracovné povinnosti na 5 mesiacov odložil, aby mohol ako rozvojový dobrovoľník Trnavskej univerzity učiť ľudí v Keni základy práce s počítačom, zároveň audiovizuálnou tvorbou zvyšovať povedomie u ľudí v Keni i na Slovensku – o potrebe a význame slovensko-kenskej rozvojovej spolupráce.

Zvyšovanie kapacít ako priorita dobrovoľníctva

Pavol Markovič delí už niekoľko rokov všetok svoj čas medzi programovanie virtuálnych hudobných nástrojov a fotografovanie. Na jar 2013 sa rozhodol podniknúť cestu na africký kontinent a zakúsiť päť mesiacov života rozvojového dobrovoľníka. Mal pred sebou neľahkú úlohu: zvýšiť počítačovú gramotnosť u lokálnych ľudí z pobrežia Kene – formou IT prednášok a workshopov. Momentálne pracuje na strihu dokumentárnych filmov z tohto prostredia, ako aj na koncepcii výstavy fotografií, ktorá bude eticky a nestereotypne zobrazovať úlohu rozvojovej spolupráce a život komunitných zdravotníckych pracovníkov a klientiek nutričných centier na pobreží Kene. Za svoju sériu fotografií „Zmena prichádza zvnútra komunity“ už získal prvé miesto vo fotosúťaži Ľudské práva v rozvojovej spolupráci (http://fotosutaz.mvro.sk).

Tohtoročný víťaz pri preberaní ceny „Srdce na dlani“ ocenil aj prácu svojich spolunominantov v kategórii Rozvojový dobrovoľník (dobrovoľník SlovakAid), ktorých zameranie bolo veľmi podobné tomu jeho (tréningy počítačovej gramotnosti a zručnosti, sociálna či zdravotnícka starostlivosť v Subsaharskej Afrike). Pavol Markovič tieto priority okomentoval slovami: „Zdravie ľudí na africkom kontinente je úzko prepojené so vzdelaním a vzdelávaním. Je zrejmé, čo potrebujú tamojšie lokálne komunity od nás; a je dobré, že práve to im Slovensko prostredníctvom vysielania a práce dobrovoľníkov poskytuje.“ Pavol zažil počas svojho pobytu aj zlé situácie – nebezpečné chvíle (násilná krádež jeho kompletnej foto a video-techniky), no svoje dobrovoľníčenie na pobreží Kene považuje za veľký prínos do jeho pracovného i osobného života.

Dvanásť podôb dobrovoľníctva

Prvou vyhlásenou kategóriou na pôde MZVaEZ SR bola teda kategória Rozvojový dobrovoľník (dobrovoľník SlovakAid), v ktorej zvíťazil Pavol Markovič. Druhou kategóriou bol Zahraničný dobrovoľník na Slovensku, ktorú získal Ibrahim Azugar z Maroka, ktorý niekoľko mesiacov býva v zariadení ReSoTy otca Antona Srholca a ktorý sa aktívne podieľal na rekonštrukcii priestoru Múzea zločinov a obetí komunizmu. V tretej kategórii Slovenský dobrovoľník v zahraničí zvíťazil Ladislav Borka, ktorý pomáha v Európe. V kategórii Dobrovoľník v humanitárnej pomoci dominovali nominácie úžasných ľudí zo Slovenského červeného kríža a zaslúžene zvíťazil tento rok Peter Valach. Mária Parobeková si odniesla cenu v kategórii Dobrovoľník v sociálnej a zdravotníckej oblasti, David Turčáni zasa v kategórii Dobrovoľník v oblasti Životného prostredia (jeho združenie Včelí kRaj získalo zároveň ocenenie v kategórii Dobrovoľnícky projekt roka). V nasledujúcich kategóriách dominovali ženy: Dobrovoľníčkou v oblasti vzdelávania sa stala Eva Hančáková; Dobrovoľníčkou v oblasti práce s deťmi a mládežou pre tento rok je Soňa Holíková a Firemnou dobrovoľníčkou roka sa stala Beáta Kováčová. Ocenenie za Dlhodobú dobrovoľnícku pomoc získala Irena Pillarová. Najviac priateľským mestom k dobrovoľníctvu sa v tvrdej konkurencii (Bratislava-Staré mesto, Partizánske a Sedliacka Dubová) stalo nakoniec mestečko Lučenec – ktoré aktívne podporuje ekologicky, edukatívne i pro-rodinne orientované aktivity miestnych organizácií. Každá z nominovaných a ocenených podôb dobrovoľníctva je prínosná a dôležitá v lokálnom, národnom, ale i medzinárodnom meradle.

Text: Boba Baluchová,
Foto: Palo Markovič, Juraj Jančovič, TrUni

Palo Markovic a jeho IT trening v nutricnom centre v Tiwi
Palo Markovic a jeho IT trening v nutricnom centre v Mkongani
Palo Markovic so svojimi kenskymi IT studentmi
Palo Markovic a jeho podakovanie za ocenenie Rozvojovy dobrovolnik roka
Palo Markovic a nakrucanie dokumentu v Keni
Palo Markovic a trening pocitacovych zrucnosti v nutricnom centre v Mkongani
Palo Markovic a eticke fotografovanie rozvojovej spoluprace v Keni
Palo Markovic s veducim komunitnych zdravotnickych pracovnikov v Kwale
Palo Markovic a jeho kolegovia z rozvojoveho projektu v Keni s ocenenim Srdce na dlani
pracovnici Trnavskej univerzity a komunitni zdravotnicki pracovnikmi s IT certifikatmi