Redakcia

Kontakt

E-mail: prohuman[a]prohuman[dot]sk
Tel.: +421 904 977 933

Šéfredaktor

PhDr. Peter Senko, PhD., MBA

Predseda redakčnej rady

Prof. PhDr. Mária Machalová, CSc.
Sociálna práca, sociálna andragogika, edukácia dospelých, aplikovaná psychológia, psychoterapia dospelých
Prešovská univerzita, Prešov; Inštitút výchovy a športu, Bratislava

Redakčná rada

Prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD.
Sociálna práca

Doc. PhDr. Bohuslav Kuzyšin, PhD.
Sociálna práca, teológia

PhDr. Dušan Selko, CSc., MPH
Klinická psychológia, psychológia zdravia

Ing. Ján Báhidský, MBA
GDPR, ochrana osobných údajov, systém manažmentu kvality podľa noriem ISO

PhDr. et RNDr. Božena Markovič Baluchová, PhD.
Humanitárna pomoc, rozvojová spolupráca, pedagogika, globálne vzdelávanie, interkultúrne učenie, médiá

MSc. BA Ján Janek
Sociológia, psychológia, kriminológia

Doc. PhDr. Jarmila Maximová, PhD.
Sociálna a politická filozofia, sociálna etika, etika inštitúcií

Prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD.
Sociálna práca, etika, sociálna patológia

PhDr. Mgr. Mariana Magerčiaková, PhD.
Ošetrovateľstvo

PhDr. Katarína Zrubáková, PhD.
Geriatrické ošetrovateľstvo, výskum v ošetrovateľstve

Doc. PhDr. Maroš ŠIP, PhD.
Sociálna práca

PhDr. Martina ŠIPOVÁ, PhD.
Sociálna práca

Doc. PhDr. Oľga Bočáková, PhD
Sociálna práca, ošetrovateľstvo

MUDr. Zuzana Katreniaková, PhD.
Verejné zdravotníctvo, sociálne lekárstvo

Iveta Rajničová-Nagyová, PhD.
Verejné zdravotníctvo, klinická psychológia, sociálne lekárstvo

Zahraniční členovia redakčnej rady

MUDr. Radkin Honzák, CSc.
Psychiatria
Česká republika

doc. RNDr. Jaroslava Pavellková, CSc.
Sociálna práca
Česká republika

Doc. PhDr. Karel Preuss, CSc.
Strategické riadenie v oblasti zdravotníctva a sociálnej práce
Česká republika

Prof. PhDr. Jaroslav Veteška, PhD.
Andragogika, edukácia dospelých (teória, výskum, prax), realizácia medzinárodných projektov.
Univerzita Karlova, Praha, Česká republika

Prof. dr. hab Andrzej Lipczyński
Psychológia, psychoterapia, vysokoškolská edukácia.
Rzeszowska univerzita, Rzeszów, Poľská republika

Umenie, ilustrácie, fotografie

akad. mal. Veronika Lučeničová Gabčová PhD.
Ilustrácie a maľby

Rudolf Baranovič
Reportážna fotografia

Peter Marek
Umelecká fotografia

Dana Duchoslavová
Dokumentárna a športová fotografia

Rada recenzentov

Mená recenzentov nie sú zverejňované.

Redakcia

Mgr. Mária Mišovičová

Spoluzakladatelia časopisu

Mgr. Marek Poláček
Doc. RNDr. Miloslav Hetteš, CSc.

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!