O projekte

Prohuman je vedecko-odborný recenzovaný internetový časopis pre oblasť sociálnej práce, psychológie, pedagogiky, sociálnej politiky, zdravotníctva, verejného zdravotníctva, ošetrovateľstva a rozvojovej pomoci.

ISSN 1338-1415
http://www.prohuman.sk
http://www.prohuman.cz
http://knihy.prohuman.sk
http://www.facebook.com/prohuman.sk

Aktualizácia internetovej stránky – týždenne

Rok Počet publikovaných článkov
2010 105
2011 195
2012 180
2013 120
2014 90
2015 90
2016 90
2017 75
2018 154
2019 62
2020 46 (do 30.6.2020)

Prohuman vznikol v roku 2009 a má nasledovnú štatistiku návštevnosti (zdroj: Google Analytics):

Rok Počet návštevníkov Počet prečítaných článkov
2010 24 300 51 000
2011 105 000 200 000
2012 145 000 273 000
2013 157 000 318 000
2014 162 000 297 000
2015 171 000 287 000
2016 168 000 268 000
2017 149 000 234 000
2018 91 000 148 000
2019 118 000 252 000
2020 (do 30.4.2020) 55 000 113 000

Obsahovou náplňou časopisu sú články zo sociálnej práce, pedagogiky, psychológie, zdravotníctva, ošetrovateľstva a rozvojovej pomoci. Od roku 2012 sme zriadili samostatnú rubriku pre fotoreportáže. Články sú publikované v slovenskom, českom, poľskom alebo anglickom jazyku.

V rubrike Konferencie sa možno dozvedieť o pripravovaných domácich či medzinárodných odborných stretnutiach. V Knižnici sa dá získať prehľad o vydaných publikáciách, vysokoškolských učebniciach alebo vedeckých zborníkoch. Kalendár pripomína našim čitateľom odborné stretnutia, ktoré by si nemali nechať ujsť.

V roku 2012 sme spustili službu pod názvom iSurvey Prohuman. Je to nástroj pre pokročilú tvorbu online dotazníkov, prieskumov a formulárov. Začiatkom roka 2013 prešla táto služba zmenami a nový názov služby je ProSurvey.

Už v roku 2010 sme spustili knižnicu v ktorej sa snažíme ponúknuť na stiahnutie v elektronickej forme čo najviac kvalitných titulov a zborníkov z profesijných oblastí ktorým sa venujeme. Publikácie, ktoré nie sú dostupné na stiahnutie je možné zakúpiť v našom internetovom kníhkupectve.

Primárne sa orientujeme na publikovanie vedeckých a odborných článkov, pričom nevynechávame ani informačné články o dianí a udalostiach v profesiách, ktorým sa venujeme.

Venujeme sa aj vydavateľskej činnosti. Ak hľadáte vydavateľa pre zborníky, rôzne publikácie či monografie obráťte sa na nás.

Údaje o vydavateľovi:
Business Intelligence Club, o.z.
Kladnianska 1, 821 05 Bratislava - Ružinov
IČO: 42256020
DIČ: 2023735714
http://www.clubbusinessintelligence.sk

Bankové spojenie:
Číslo účtu: 20528777/6500
IBAN SK8565000000000020528777
BIC: POBNSKBA

Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte v časopise Prohuman. Hľadáme práve Vás!