Školy bez poplatkov sú len začiatok

mar 28 2011

Školská taška, zošity, peračník, perá, ceruzky, pravítka, gumy... Rodičia školopovinných detí na Slovensku koncom prázdnin často musia načrieť hlbšie do peňaženky. To, že základné vzdelanie je nevyhnutné a povinné, je však pre väčšinu takou samozrejmosťou, že to ani nevnímajú. Zvyčajne dovtedy, kým sa dieťa znova nespýta: „A prečo musím chodiť do školy?“
Deti v Keni nie sú povinné chodiť do školy. Aj keby hneď všetky chceli, štát stále nemá toľko škôl, do ktorých by sa pomestili. Nemá dosť tried, ale ani zaplatených kvalifikovaných učiteľov.

Aj tak - oproti niektorým iným africkým štátom je Keňa v oblasti základného vzdelania o krok vpred. Od roku 2003 je tam základné vzdelanie bezplatné. Rozhodnutie vlády zrušiť poplatky za štúdium na základnej škole spôsobilo malú revolúciu - v školskom roku 2004 nastúpilo do škôl 7,4 milióna detí, o 1,5 milióna viac ako rok predtým. Pribudli deti najmä z chudobnejších rodín, ktoré ešte dokázali utiahnuť výdavky na školskú uniformu a najzákladnejšie školské potreby.

Pre školy to však znamená nový nápor. Sú preplnené, nemajú dosť budov, vybavenia, ani učiteľov. Na jedného učiteľa v triede pripadá často 80 až 100 detí. Problém je najmä v slumoch - rozrastajúcich sa chudobných štvrtiach veľkých miest. V školskej budove, ktorá je jednou triedou, sú deti natlačené vedľa seba tak, že nemôžu poriadne písať. Venovať deťom viac individuálnej pozornosti je pre učiteľa pri toľkom počte takmer nemožné.

Prijatie zákona o voľnom prístupe k základnému vzdelaniu detí malo veľký dopad aj na mimovládne a cirkevné organizácie. Jeden z hlavných kenských projektových partnerov združenia eRko – Mukuru Promotion Centre, ktorý v slume Mukuru spravujú Sestry milosrdenstva, sa snažil preorientovať a začal viac spolupracovať s vládou.

Projekt v 80. a 90. rokoch postavil a vybudoval šesť základných škôl priamo medzi úzkymi ulicami slumu Mukuru v hlavnom meste Nairobi. Ich vzdelávací program je dnes jedným z najväčších a najznámejších v slume Mukuru. Vďaka nemu sa dostali do škôl tisíce detí v čase, keď sa mnohé potulovali po ulici.

Po prijatí nového zákona boli školy zaregistrované ako štátne a veľká časť učiteľov je platená z rozpočtu na základné vzdelanie. Toto umožnilo projektové plány ďalej rozšíriť – pribudli triedy pre zaostávajúcich žiakov, vzdelávanie dospelých, rozšírilo sa remeselné centrum pre tých, ktorí nemôžu po skončení základnej školy pokračovať na strednej.

Projekt v rokoch 2008 – 2011 spolufinancuje Európska únia a zameraný je širšie, nielen na zlepšenie kvality základného vzdelávania.

V roku 2011 by základné školy v slume Mukuru malo navštevovať 5500 detí. V rámci projektu sa už podarilo postaviť dve nové budovy škôl. Cieľom je tiež zvýšiť počet učiteľov tak, aby na učiteľa v triede pripadalo menej ako 40 žiakov. V rámci projektu preto zamestnali 23 ďalších učiteľov. Vzdelávací program zahŕňa aj deti, ktoré si vyžadujú špeciálnu pozornosť. V rámci každej školy vznikli pomocné triedy pre 10-15 detí s poruchami učenia, ale aj tých, ktorí sa prihlásili do školy neskôr ako bežní prváčikovia. Základy čítania a písania by inak deti mali dostávať v desiatich nových predškolských triedach.

V rámci projektu tiež vytvorili osnovy pre základný kurz čítania, písania, počítania, zdravovedy a kurz drobného podnikania. Kurzy sú určené pre 200 rodičov ročne. Aj v tejto oblasti vidno pokroky. „Je to povzbudenie, keď vidíte dospelých, ktorí sa už nemusia podpisovať odtlačkom prstov a vedia vyplniť tlačivá, ktoré treba na otvorenie si bankového účtu,“ hovorí Daniela Petrášová, projektová koordinátorka eRka, ktorá päť rokov pracovala v Nairobi.

Keďže deti v slumoch žijú v sociálne slabých podmienkach, v škole prostredníctvom Svetového potravinového programu OSN dostávajú obedy. Na školách sú zamestnaní aj sociálni pracovníci, ktorí sa snažia riešiť problémy spojené s vymeškávaním školy a sociálnymi problémami.

Jedným z hlavných cieľov vzdelávacieho programu v slume Mukuru je, aby viac ako polovica absolventov základnej školy urobila štátne záverečné skúšky tak, aby mali šancu pokračovať v štúdiu na strednej škole. Umožniť deťom chodiť do školy totiž samé osebe nestačí.

Zdroj: http://www.dobranovina.sk

_________________________________________

Článok vyšiel v bulletine Rozvojová pomoc - Jeseň 2010. Vydáva ho Platforma mimovládnych rozvojových organizácií (MVRO), ktorá je združením právnických osôb - strešnou organizáciou 31 (23 riadnych členov a 8 pozorovateľov) slovenských mimovládnych organizácií, ktoré sa zaoberajú najmä zahraničnou rozvojovou a humanitárnou pomocou.