Fair Trade makadamiové orechy cez slovenského distribútora

mar 28 2011

Wundanyi je ako kenská Tatranská Lomnica. Mestečko s asi štyritisíc obyvateľmi v horách Taita na juhu Kene leží na odbočke z hlavného cestného ťahu medzi prístavnou Mombasou a hlavným mestom Nairobi. Práve odtiaľto – z terasovitých políčok na vysokých svahoch – sa aj na Slovensko dovážajú pre mnohých stále neveľmi známe makadamiové orechy.

Farmárčenie je aj tu veľká drina. S tým rozdielom, že tunajší farmári – horali – nedostávajú nijaké vládne dotácie na podporu poľnohospodárstva. S pestovaním kávy, ktorá tu bola kedysi rozšírená, skončili po tom, čo jej ceny na svetových trhoch prudko klesli a pestovanie kávy sa stalo hlboko stratové. Aj preto sa s podporou zo Slovenska rozhodli viac investovať do inej komodity – chutných a výživných makadamiových orechov, ktoré sú žiadané aj v kozmetickom priemysle. Keňa je piatym najväčším vývozcom týchto orechov vo svete.

Potenciálnym výkyvom cien na svetových trhoch a vykupovaniu orechov pod cenu by sa Združenie pestovateľov makadamiových orechov v Taite malo tentoraz vyhnúť. Ich obchodným partnerom je spoločnosť Ten Senses, špecializovaná na Fair Trade, ktorú založila slovenská Integra Co-op Družstvo.

Spoločnosť orechy vykupuje na základe zmluvy a vopred stanovej ceny, ktorá zahŕňa aj príplatok za skladovanie a tzv. sociálny príplatok. Cena vykupovaných orechov sa nemení ani v prípade, že ceny na svetových trhoch klesnú. Ak naopak stúpnu, spoločnosť vyplatí farmárom viac – trhovú cenu. Garantovaná stabilná cena je pre farmárov ako investícia – môžu sa viac sústrediť na plánovanie a zlepšenie produktivity - bez obáv, že nebudú mať z čoho žiť. Združenie farmárov, ktorí sa do tohto projektu spravodlivého obchodu zapojili, sa tiež zaväzuje, že z tzv. sociálneho príplatku budú šetriť na investície do niečoho, čo je na úžitok celej komunite. V tomto prípade uvažujú o tom, že z ušetrených peňazí investujú do budovania studní a zlepšenia prístupu k vode.

Drobný, robotou zhrbený Baldwin Mwangoji, ktorý zastupuje 450 miestnych farmárov, s hrdosťou ukazuje v sklade pripravené vrecia orechov, pripravené na odvoz do Nairobi. Napriek svojmu veku čiperne pobieha medzi skladom a kanceláriou a tak ako ďalší tunajší farmári s napätím čaká na kontrolu, ktorá má potvrdiť pre ich orechy medzinárodne uznávaný certifikát Fair Trade.

Združenie dostalo v rámci projektu financovaného zo Slovak Aid školenia na efektívnejšie pestovanie orechov, ktoré je šetrné k životnému prostrediu, svojim členom pomáha pri nákupe nových stromčekov a investíciách do nových odrôd, ktoré dávajú väčšie plody. Makadamiové stromy rastú šesť až sedem rokov, kým začnú rodiť. Sú však jediným zdrojom príjmov pre týchto farmárov. Všetko ostatné pestujú len pre vlastnú spotrebu.

Farmy sú roztrúsené po okolitých svahoch. Nie sú to nijaké veľkovýrobne s terasovitými lánmi stromov. Niektorí farmári majú makadamiových stromov len niekoľko kusov, iní desiatky. Nevidno tu ani nijakú „ťažkú“ techniku. Všetko sa robí ručne, stroje sú v tejto horskej oblasti ťažko použiteľné. Pritom už len samotná cesta z mestečka k vzdialenejším farmám na úpätí hôr bez auta je riadna túra. Niektorí to majú aj 14 kilometrov. Dopravným prostriedkom sú motorky.

Stromy dávajú úrodu postupne v období od marca do septembra. Popadané orechy sa každý deň zberajú a čistia od zelenej šupy podobnej našim vlašským orechom. Táto šupa síce prsty nefarbí ako šupa vlašských orechov, ale na druhej strane škrupinu, v ktorej sú ukryté makadamiové jadrá, nerozbijete len tak kladivkom, či klieštikmi.

Orechy v tvrdej škrupine sa v Taite presušia a neskôr dopravia do Nairobi. V malej továrenskej hale prenajatej spoločnosťou Ten Senses na okraji hlavného mesta sa orechy vo veľkej sušičke niekoľko dní ďalej sušia. Kvôli tvrdej škrupine ich potom melú, aby z nich desiatka zamestnaných žien mohla vybrať biele orechy veľkosti väčších lieskovcov. Očistené orechy sa ďalej triedia – kvalitné na balenie na export do Európy, poškodené na lisovanie oleja. Škrupiny sa zas využijú ako palivo.

V roku 2009 spoločnosť Ten Senses odkúpila od farmárov z Taity 11 ton makadamiových orechov v škrupine. Tento rok majú v pláne nakúpiť už 26 ton. Podobne Ten Senses nakupuje makadamiové orechy aj od farmárov z inej časti Kene – z oblasti Chogoria na upätí svahov Mt. Keňa. Celkovo Ten Senses kúpila vlani od kenských farmárov 49 ton orechov, tento rok má v pláne 280 ton.

Záujem o chutné kvalitné orechy stúpa. Ich kvalitu napokon v lete tohto roka overil medzinárodný audit, ktorý potvrdil, že makadamiové orechy z Kene distribuované slovenskou spoločnosťou Ten Senses spĺňajú náročné kritériá pre udelenie certifikátu Fair Trade – Spravodlivý obchod.
Po ukončení celého procesu sa tak stanú prvými makadamiovými orechmi so značkou Fair Trade v Európe. A spolu z kávou z Etiópie aj jedným z prvých Fair Trade výrobkov v Európe od slovenského distribútora.

Autor: Daniela Balážová
Bližšie informácie: http://www.tensenses.com

_________________________________________

Článok vyšiel v bulletine Rozvojová pomoc - Jeseň 2010. Vydáva ho Platforma mimovládnych rozvojových organizácií (MVRO), ktorá je združením právnických osôb - strešnou organizáciou 31 (23 riadnych členov a 8 pozorovateľov) slovenských mimovládnych organizácií, ktoré sa zaoberajú najmä zahraničnou rozvojovou a humanitárnou pomocou.