Bývalí spolužiaci z univerzity podporujú farmárov v Tanzánii

máj 27 2018

Je absolventkou Medzinárodných rozvojových štúdií na Univerzite Palackého v Olomouci a členkou neziskovej organizácie Maendeleo, ktorú spravujú absolventi a absolventky spomínaného odboru. Prečo sa rozhodla so spolužiakmi a spolužiačkami ísť do tohto časovo i finančne náročného projektu podpory lokálnych farmárov a farmárok na africkom kontinente, vysvetľuje v rozhovore Zuzana Břehová.

Ryze ženská svépomocná skupina farmářek - foto Zuzana BřehováRyze ženská svépomocná skupina farmářek - foto Zuzana Břehová

Pri založení neziskovky Maendeleo stáli dvaja mladí ľudia: Martin Schlossarek a Gabka Freislerová. Obaja študovali magisterský program na Katedre rozvojových a environmentálnych štúdií (KRES) a v lete roku 2011 vyrazili aj vďaka podpore katedry cez Vavrouškovo štipendium do Tanzánie na stáž. Martin tri mesiace zbieral dáta k diplomovke na tému ‘Príčiny a dôsledky chudoby v okrsku Utengule / Usangu', rozprával sa s ľuďmi na dedinách a vymýšľal, ako by im mohol pomôcť – dostať sa von zo začarovaného kruhu chudoby. Z výskumu i z rozhovorov nakoniec vzišlo to, čo dnes Maendeleo robí – účelové požičiavanie peňazí ľuďom na rozvoj drobného poľnohospodárstva a podnikania.

O rok neskôr vstúpila do organizácie aj Zuzana Břehová (ďalšia študentka KRES v Olomouci) a v Tanzánii doteraz vďaka aktivitám Maendelea strávila dohromady už viac ako sedem mesiacov života.

Prejsť si v Maendeleu všetkými úlohami

Dnes je v Maendeleu aktívne zapojených osem mladých ľudí, ktorí sa schádzajú každý týždeň po škole alebo po práci a robia všetko, čo je v každej neziskovej organizácii potreba. Len to robia ako dobrovoľníci zadarmo a vo svojom voľnom čase. Zuzana Břehová vysvetľuje, ako to v ich neziskovke funguje: „Administratívne náklady sú minimálne a väčšina peňazí od darcov tak môže ísť priamo na pomoc ľuďom. V Maendeleu si ide ‘vyskúšať‘ veľa vecí – od organizovania benefičných podujatí, PR, spolupráce s donormi, cez financie, administratívu, komunikáciu s tanzánijským tímom, až po samotnú implementáciu aktivít priamo v teréne. To vám často v rámci dobrovoľníctva už veľká a zabehnutá neziskovka neponúkne.“

Primárnym zdrojom financovania sú súkromné dary od ľudí z Česka, ktorým sa páčia aktivity združenia, a ktorí ich chcú podporiť. Ďalším zdrojom financií sú neziskovkou organizované pravidelné benefičné akcie.

Vďaka členstvu Maendelea v Českej koalícii pre ochranu biodiverzity, ktorá je členom platformy neziskoviek – FoRS, môžu títo mladí ľudia čerpať vedomosti a skúsenosti od ostatných, podobne zameraných organizácií.

Priorita rozvojovej spolupráce – lokálne farmárstvo

Zuzana Břehová objasňuje výber regiónu pre realizáciu rozvojovej spolupráce: „V subsaharskej Afrike žije väčšina populácie stále na vidieku, a pritom sa väčšina obyvateľstva vidieka živí drobným poľnohospodárstvom. Sú to najchudobnejší obyvatelia regiónu a Tanzánia nie je výnimkou. Na farmárčení sú závislí a od hlavnej úrody sa odvíja ich celý nasledujúci rok života, vrátane toho – či budú deti chodiť do školy alebo ako pestrú stravu budú jesť. Podporujeme ľudí v tom, čo už robia, len im pomáhame byť efektívnejší a zároveň šetrnejší k pôde. Keď sa podarí dostať z chudoby im, mohli by sami potom meniť k lepšiemu aj mnohé veci okolo seba.“

Odborné vzdelávanie je neoddeliteľnou súčasťou projektu Maendelea s názvom ‘Podpora farmárčenia‘. V ňom poskytujú mladí Česi a Češky mikropôžičky svojpomocným skupinám, ktorých členovia pestujú ryžu priamo v Tanzánii. Zmyslom mikropôžičky je umožniť farmárom, aby v praxi využili maximum toho, čo sa naučia v rámci spomínaného vzdelávacieho programu. Na kurzoch sa diskutuje napríklad o tom: aké používať hnojivá a aký je v nich rozdiel; ako správne vytvoriť a použiť kompost a hnojiť ním políčka, alebo ako zaobchádzať so semenami, než sa zasejú. Súčasťou vzdelávania sú aj lekcie finančnej gramotnosti.

„Vzdelávanie nie je len teoretické. Veľká časť sa odohráva priamo na poliach. Pre farmáova, ktorí vždy nasledovali len postupy svojich predkov, je dôležité, aby si nové postupy sami vyskúšali a aby ich benefity videli na vlastné oči,“ dodáva členka Maendelea, Zuzana Břehová.

Podpora žien-farmárok prostredníctvom mikropôžičiek

„Keď chcete v poľnohospodárstve podnikať, potrebujete jednotlivé práce od orby cez výsadbu až po starostlivosť o úrodu vykonávať včas. Prácu včas sám človek nezvládne, a tak si musí na pomoc zaplatiť nádenníkov. Aby boli farmári rýchlejší a efektívnejší, používajú na obrábanie voly alebo malotraktory, pričom často ani jedno z toho sami doma nemajú. Či už použijú prírodné alebo umelé hnojivá, tie tiež niečo stoja (oproti tomu, keď nepoužijú žiadne). Vďaka mikropôžičke si môžu tanzánijskí farmári dovoliť pokryť náklady, spojené s prechodom od pôvodných k odporúčaným postupom práce na poli,“ vysvetľuje význam pomoci prostredníctvom mikropôžičiek Zuzana Břehová.

Príklad farmárky Ashury hovorí ako „success story“ azda za všetko. Pred dvoma rokmi svoju účasť na projektoch Maendelea ukončila so slovami, že už danú pomoc nepotrebuje – je totiž schopná udržať si vyššiu úrodu aj príjmy už sama. Ponúkla preto svoje miesto v skupine ďalšiemu farmárovi, ktorý to potrebuje viac.

V projekte ’Podpora farmárčenie‘ existuje pravidlo, že najmenej polovicu každej osemčlennej skupiny musia tvoriť ženy. „Dve najlepšie skupiny vedú práve ženy, pričom jedna z nich, Suzana, je aj väčšinovo zvolená predsedníčka vzniknutej miestnej partnerskej organizácie – Wakulima Maendeleo, v ktorej sú združení všetci farmári a farmárky, ktorých podporujeme. To ma osobne veľmi teší aj preto, že sa to stalo samovoľne; bez toho, aby sme do tohto rozhodovacieho procesu voľby predsedu / predsedkyne museli akokoľvek zasahovať,“ spokojne uvádza Zuzana Břehová.

Udržateľnosť organizácie a replikovanie projektu

Čo sa týka udržateľnosti organizácia dbá predovšetkým na tú finančnú. „Postupne našich tanzánijských kolegov z partnerskej organizácie Wakulima Maendeleo pripravujeme na to, aby boli schopní v dohľadnej dobe aktivity prevziať a pokračovať v nich aj bez nás. To okrem iného znamená, že musia byť schopní nielen udržať aktuálny ročný rozpočet, ale tiež zháňať nové možnosti financovania, aby mohli ďalej rásť v podstate ako Kooperatíva a priberať nových členov,“ vysvetľuje situácia Zuzana Břehová.
V minulom roku sa farmári, združení v lokálnej organizácii Wakulima Maendeleo, prihlásili do súťaže miestnej organizácie NAFAKA, ktorú podporuje Agentúra Spojených štátov amerických pre medzinárodný rozvoj – USAID, a vyhrali malotraktor s vlečkou. Zástupcovia z NAFAKA ocenili dobrú prepracovanosť činnosti a organizovanosť farmárov. Farmári naopak ďakovali členom a členkám z českého združenia Maendeleo, že si podobnú grantovú súťaž mohli vyskúšať o rok skôr s nimi a na základe spätnej väzby aj hodnotenia predložených návrhov sa rýchlejšie zorientovali. Vedeli – čo sa po nich bude chcieť.

Nad skopírovaním tanzánijských projektov Maendelea a ich replikovaním na inom mieste členovia a členky premýšľajú – radi by zúročili svoje skúsenosti. Samozrejme, za predpokladu, že by znovu prebehol výskum potrieb na danom mieste a analyzovalo by sa, či sú práve mikropôžičky tým najviac vhodným nástrojom pomoci, resp. spolupráce.

„Teraz sa sústredíme hlavne na odovzdávanie toho súčasného stavu projektov do rúk miestnych ľudí. Ich budúce fungovanie aj bez našich zásahov by bol pre mňa osobne pomerne nevídaný úspech v rámci rozvojovej spolupráce, nielen v Česku... Dali sme si za cieľ: byť v oblasti, kde pôsobíme, čím skôr nepotrební. Ak všetko dobre pôjde, mohlo by sa tak stať do 10 rokov od založenia Maendelea, tzn. v roku 2021,“ uzatvára prianie Maendelea za celú organizáciu Zuzana Břehová.

Text: Boba Markovič Baluchová
Foto: Zuzana Břehová a Martin Schlossarek

OZ Maendeleo: www.maendeleo.cz

Vesnice Malawatu - část čtvrti Kajunjumere, jedna z vesnic, kde Maendeleo podporuje drobné farma
Příprava rýžové školky na tréninkovém poli - foto Zuzana Břehová
Cestou na pole v období dešťů, planina Usangu - foto Zuzana Břehová
Ryze ženská svépomocná skupina farmářek - foto Zuzana Břehová
Podpořené svépomocné skupiny farmářů z vesnic Malawatu a Mahango - foto Martin Schlossarek
Pravidelná setkání se svépomocnými skupinami probíhají i v době nepřítomnosti Maendelea -
Zuzana Břehová s farmářkou Ashurou, která v projektech Maendelea již úspěšně skončila a n
Zuzana Břehová předává ocenění Maendelea - farmářka roku -Suzaně - za její skvělou celor
Pravidelně probíhají rozhovory se zapojenými farmáři o tom, jak jim projekt vyhovuje a zda by
Prezentace Maendelea na olomouckém Majálesu - na fotografii jsou dobrovolníci Maendelea - Foto Ma