Vyšla prípadová štúdia o kampani ‘Spolu pre Etiópiu‘ a pomoci slovenských mimovládok v regióne Tigraj (PDF)

máj 19 2022

Etiópia má za sebou dlhoročný turbulentný politický vývin a na svojom konte žiadnu históriu demokracie, na ktorú by mohla nadväzovať. A tak napriek sľubným demokratizačným reformám a oceneniam zo zahraničia spadla opäť do priepasti autoritárstva, ktoré v novembri 2020 vyvrcholilo v etnicky podmienené násilie a následnú humanitárnu katastrofu na severe krajiny – v regióne Tigraj.

Päť slovenských mimovládok (eRko – Dobrá novina, Nadácia Integra, Slovenská katolícka charita, SAVIO a Mary’s Meals Slovensko) spolu s platformou Ambrela prostredníctvom svojich miestnych partnerov priamo v Tigraji zhoršujúcu sa situáciu pozorne sledovalo. V marci 2021 popri svojich prebiehajúcich rozvojových a humanitárnych projektoch, založilo iniciatívu Spolu pre Etiópiu spolu s osvetovou a fundraisingovou kampaňou, a následne spustilo verejnú zbierku pomoci etiópskemu ľudu. O tom, prečo iniciatíva vznikla, ako kampaň prebiehala v SR, čo sa za rok konfliktu podarilo charitatívnym organizáciám v teréne urobiť, aj akú mala iniciatíva odozvu u médií či verejnosti, sa možno viac dočítať v prípadovej štúdii, ktorú pre Ambrelu napísala výskumníčka a manažérka pre strategickú komunikáciu: Dr. Boba Markovič Baluchová.

V štúdii je zmienený aj nástroj ‚matching fund‘, ktorý sa síce v tejto kampani nepodarilo úplne pretaviť do praxe a výťažok zbierky tak znásobiť, ale v budúcnosti môže slúžiť ako vhodná forma financovania intervencie v najbližšej humanitárnej kríze. V prípadovej štúdii sú na základe odbornej literatúry a rozhovorov s iniciátormi zbierky Spolu pre Etiópiu spracované aj postrehy a odporúčania v oblasti advokácie, propagácie pomoci a najmä fundraisingu pre budúce kampane a verejné zbierky. Na záver publikácie sú načrtnuté aj možné scenáre, ako sa môže konflikt v Tigraji v najbližších mesiacoch uberať. Dokument v rámci projektu ‚Globálne ciele a migrácia‘ vyšiel ešte v decembri 2021 s podporou EÚ cez program DEAR a SR pod značkou SlovakAid. Nesie názov ‚Osvetová a fundraisingová kampaň ‘Spolu pre Etiópiu‘ ako reakcia slovenských mimovládnych organizácií na konflikt v regióne Tigraj‘ a nájdete ho – v slovenčine aj v angličtine tu: https://tvaremigracie.ambrela.org/novinky/pripadova-studia-o-kampani-spo...

Text a foto: Platforma Ambrela
https://tvaremigracie.ambrela.org

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!