Rómska osada Letanovce - fotoreportáž

máj 13 2013

Publikované fotografie sú súčasťou kvalitatívneho terénneho výskumu zameraného na individuálnu a kolektívnu identitu v kontexte chudoby a sociálnej exklúzie. Do výskumného súboru sú zaradení obyvatelia segregovanej rómskej osady vzdialenej 3 km od obce Letanovce, v lokalite Letanovský mlyn v Slovenskom raji, okres Spišská Nová Ves. V osade žije viac než 800 Rómov, v zrubových chatrčiach bez elektriny, vodovodu a kanalizácie. Z hľadiska majetko-právneho ide o ilegálnu osadu. Fotografie boli zhotovené v období apríl až jún 2012.

Fotografie spĺňajú podmienky vlastnej tvorivej duševnej činnosti autorky, čím jej prislúchajú autorské práva k dielu. Preto akékoľvek kopírovanie fotografií a ich ďalšie používanie bez súhlasu autorky bude považované za porušenie autorského Zákona č. 618/2003, aktualizované úplné znenie – stav k 6. 10. 2012)
Mgr. Lenka Jalilah Hrušková
Foto: © Jalilah

13
6
11
14
15
16
1
18
17
5
4
12
3
2
7
8