Do Gruzínska za spoznaním praktických aspektov rozvojovej spolupráce

sep 24 2018

Gruzínsko ako najmladšia a stále pomerne krehká demokracia v kaukazskom regióne, predstavuje prioritnú krajinu zahraničnej rozvojovej spolupráce Českej republiky (a tiež Slovenskej republiky). S tým, ako tam vyzerá rozvojová spolupráca v praxi, sa začiatkom leta oboznámila skupina študentov, študentiek a pedagogičiek z Katedry medzinárodných rozvojových a environmentálnych štúdií Univerzity Palackého v Olomouci v rámci terénnej exkurzie – s podporou Českej rozvojovej agentúry (ČRA).


Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/International_recognition_of_Abkhazia_and_...

Situácia po poslednom vojnovom konflikte spred 10 rokov

Gruzínsko, po gruzínsky Sakartvelo, je štát na pomedzí Európy a Ázie, obklopený kaukazskými horami a Čiernym morom. Susedí s Ruskom, Tureckom, Arménskom a Azerbajžanom. Na jeho území sa nachádzajú tri autonómne republiky: Adžária, Abcházsko a Južné Osetsko. Posledné dve zmieňované sú problémovými oblasťami, nezávislosť deklarovali už v roku 1991 a Gruzínsko nemá nad nimi prakticky žiadnu kontrolu. Dvesto rokov trvajúcej histórie ruskej nadvlády sa chtiac-nechtiac podpísalo na konaní a myslení obyvateľstva. Posledný vojnový konflikt prebehol v roku 2008 s Ruskom, na základe ktorého práve Rusko uznalo de iure nezávislosť Južného Osetska a Abcházska. Väčšina členských štátov OSN však naďalej považuje územia za právoplatnú súčasť Gruzínska a nahliada na ne ako na okupované územia či ruské protektoráty.

Krajina sa potýka s viacerými ťažkosťami, pomerne stále krehkou demokraciou, už spomenutými zamrznutými konfliktami s Južným Osetskom a Abcházskom, a s tým súvisiacimi vnútorne presídlenými osobami. Problematické sú ale aj vzťahy s menšinami či nízka úroveň odpadového hospodárstva a ochrany životného prostredia. Do Gruzínska plynú značné prostriedky rozvojovej pomoci, na meste Tbilisi je ekonomický rozvoj očividný. V posledných rokoch sa krajina stáva vyhľadávanou svetovou turistickou destináciou.

EÚ najväčším obchodným partnerom Gruzínska

Vzdelávaciu základňu olomouckej skupiny tvorilo hlavné mesto Tbilisi s počtom obyvateľov približne 1,4 milióna. Na tomto mieste sa účastníci a účastníčky exkurzie mali možnosť stretnúť s predstaviteľmi významných medzinárodných organizácií, ako je Rozvojový program OSN (UNDP), delegácia Európskej Únie či Transparency International.

Gruzínsko je spolu s Arménskom, Azerbajdžanom, Bieloruskom, Moldavskom a Ukrajinou členom Východného partnerstva, ktoré predstavuje zintenzívnenie spolupráce medzi EÚ a týmito štátmi, najmä v oblasti politiky a hospodárstva. Európska Únia je najväčším obchodným partnerom Gruzínska a tiež významným donorom v rámci rozvojovej pomoci, resp. spolupráce. V krajine podporuje napríklad ekonomický rozvoj či územnú integráciu. Od marca 2017 môžu jeho obyvatelia využívať výhody cestovania do členských štátov Schengenskej zóny bez potreby víz.

Stretnutia s významnými organizáciami

Transparency International je najväčšia svetová mimovládna organizácia, zaoberajúca sa bojom s korupciou. Vďaka stretnutiu s predstaviteľom tejto organizácie v Tbilisi sa študenti dozvedeli o stave korupcie v zemi, ako aj o slobode médií.

O nezávislých médiách sa diskutovalo aj s reprezentantkou regionálneho rádia Marneuli Radio, ktoré podporuje vysielanie menšín v krajine. Na základe schôdzky so zástupcom Centra strategického výskumu a rozvoja v Gruzínsku (CSRDG) účastníci a účastníčky terénnej exkurzie zistili, ako funguje podpora zamestnanosti znevýhodnených skupín obyvateľstva cez sociálne podnikanie.

Na programe bolo aj stretnutie s organizáciou Caucasus Institute for Peace, Democracy and Development (CIPDD), ktorá sa venuje najmä budovaniu mieru v konfliktom zasiahnutých oblasiach a občianskej participácii. Stretnutia si pochvaľovali ako hostiteľské organizácie, tak aj skupina z Palackého univerzity – mohla zato vzájomná interakcia a vecne zodpovedané desiatky otázok.

Podpora aktivít žien aj mládeže v regiónoch

Za rozvojovými projektmi sa olomouckí študenti a študentky vybrali aj za hranice Tbilisi. Na presuny v hlavnom meste i do okolia slúži miestna hromadná doprava, tzv. maršrutka – vcelku lacná, len v letných horúčavách trochu menej pohodlná.

V horskom regióne Tušeti sa oboznámili s realizáciou rozvojových projektov organizácie Charita ČR. Jej aktivity sa zaoberajú podporou miestnej remeselnej výroby – konkrétne výroby a následného spracovania ovčej vlny do textilných produktov (kobercov, tašiek, šatiek aj hračiek).

Organizácia Fund for Women Entrepreneurs, sídliaca v meste Kutaisi, sa venuje práci s vnútorne presídlenými obyvateľmi z Abcházska. Ide predovšetkým o podporu zamestnanosti žien (ale už aj mužov), rovnosti pohlaví a boju proti domácemu násiliu.
Nie ďaleko od Tbilisi, konkrétne v obci Kvemo Chala, mala skupina možnosť nazrieť na pôsobenie malej neziskovej organizácie KONA, zameranej na podporu aktivít miestnej mládeže. Vzhľadom k tomu, že organizáciu založila bývalá študentka olomouckej katedry, bolo táto terénna návšteva o to viac výnimočná. Vysokoškoláci a vysokoškoláčky tak mohli vidieť reálne uplatnenie štúdia v praxi, zároveň konfrontovať svoje názory a zážitky z krajiny s lokálnymi tínejdžermi.

Populárne gruzínske družstvá a ich produkcia

K jedným z najzaujímavejších bodov programu celej exkurzie patril celodenný výlet za rozvojovými projektmi českej neziskovej organizácie Človek v tísni, podporenými aj zo zdrojov ČRA. V regióne Imereti, presnejšie v okrese Terjola, účastníci a účastníčky navštívili poľnohospodárske projekty, venujúce sa výrobe mliečnych výrobkov a ochutnali lokálnu zmrzlinu. Vyrábajú ich miestne družstvá, ktoré vznikli až po páde Sovietskeho zväzu, preto tento typ združovania sa malých podnikateľov nevnímajú negatívne (narozdiel od iných krajín Východnej Európy). Videli tiež produkciu vína a v skleníkoch sa prizreli pestovaniu ovocia, najmä dozrievajúcich melónov. Ochutnávka miestnych výrobkov napomohla medzikultúrnemu i medzigeneračnému dialógu.

Skupina absolvovala aj krátky výlet do druhého najväčšieho mesta Gruzínska – Batumi. Táto metropola je charakteristická modernými výškovými budovami, stretom architektonických štýlov, ktoré napovedajú, ako sa tomuto miestu darilo v minulých režimoch. Ide o prístavné mesto na pobreží Čierneho mora, vyhľadávané turistami aj gamblermi, čo ho robí dôležitým ekonomickým centrom Gruzínska.

Po návrate z exkurzie – tvorba článkov a prednášok

Účastníci a účastníčky výpravy majú za sebou pestrý program, stretnutia s medzinárodnými aj miestnymi organizáciami, ale tiež návštevu niekoľkých turistických atrakcií. Tento mix zážitkov a poznatkov obohatil olomouckú skupinu nielen profesne, ale aj osobne.

Z exkurzie však nebudú mať prospech len samotní mladí ľudia z Palackého univerzity. Významnú súčasť ročného projektu (ktorého exkurzia je len letným vyvrcholením) totiž tvoria mediálne a vzdelávacie výstupy samotných účastníkov a účastníčok. Prostredníctvom nich môžu po návrate šíriť nadobudnuté poznatky aj širšej verejnosti. O zažitom budú písať články, usporadúvať besedy a prednášky, ale aj fotografické výstavy. Dôležitá osveta o efektívnosti rozvojovej spolupráce aj napĺňaní globálnych cieľov sa tak dostane k ľuďom rôzneho veku a zázemia aj mimo Olomouc.

Cesta do Gruzínska nebola jedinou či ojedinelou svojho druhu. Ide už o druhú v poradí – organizovanú Katedrou rozvojových a environmentálnych štúdií (KRES) v rámci trojročného projektu „Rozvojová spolupráca na vlastné oči“. Minulý rok mala skupina možnosť navštíviť rozvojové projekty v Bosne a Hercegovine, budúci rok sa možno tešiť na Moldavsko. Terénna exkurzia, ako aj samotný projekt, je spolufinancovaná z prostriedkov Českej rozvojovej agentúry (ČRA).

Text: Zuzana Daubnerová, študentka Katedry rozvojových a environmentálnych štúdií PrF Univerzity Palackého v Olomouci
Terénna exkurzia do Gruzínska bola spolufinancovaná Českou rozvojovou agenturou (ČRA) v rámci projektu Katedry rozvojových a environmentálních studií (KRES) PřF UP v Olomouci pod názvom „Rozvojová spolupráce na vlastní oči“.

Návšteva kancelárie Charity ČR v Tbilisi
Poľnohospodársky projekt ČvT, družstvo Imedi, v municipalite Terjola
Prehliadka hlavneho mesta Gruzinska - Tbilisi
Záverečná evaluácia exkurzie študentov, študentiek a pedagogičiek KRES PřF UP
Návšteva gruzínskej organizácie CIPDD v Tbilisi
Návšteva kancelárie Transparency International v Tbilisi
Stretnutie so zástupcami Delegáciou EU v Gruzínsku – foto Zuzana Daubnerová