Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie "Sociálna patológia rodiny" (Žilina, 24.2.2011) v PDF

máj 31 2011

HARDY, M. – DUDÁŠOVÁ, T. – VRANKOVÁ, E. – HRAŠKOVÁ, A. 2011.
Sociálna patológia rodiny. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava: VŠZaSP sv. Alžbety. 365 s. ISBN 978-80-8132-000-2.

Predhovor: „Manželstvo a rodina tvoria jedno z najcenejších bohactiev ľudstva“ (Ján Pavol II.). V dnešnom uponáhľanom svete badáme, že človek je stále menej pripravený na úlohy, ktoré ho očakávajú, a to ako v profesionálnom, tak i v osobnom živote. Mnohí odborníci spájajú krízu rodiny s radikálnymi zmenami v prežívaní životných stratégii mužov a žien v spoločnosti i v rodine. Citlivé vnímanie ľudských práv žien i mužov, ich predstavy o osobnej sebarealizácii v živote, stále častejšie je zdôrazňované uplatnenie v pracovnej oblasti, až potom v rodine. Pritom najcitlivejším testom zrelosti osobnosti je práve manželstvo so všetkými atribútmi. Materská aj otcovská rola sa stala akousi „popoluškou“, menia sa východiskové polohy mužov i žien. Zdôrazňovaná „rovnosť príležitostí“ v spoločnosti odsúva materskú úlohu a jednostranná orientácia spoločnosti na „výkon“ kradne otcov z rodín (niekedy i matky a starých rodičov).

Pri organizovaní konferencie sme vychádzali z dvoch hľadísk:
1. Pri hľadaní riešenia chceme sa oprieť o posledné výskumy z oblasti života rodín, ale aj o životnú reflexiu odborníkov zaoberajúcich sa otázkami rodiny, tiež o výsledky sledovaní zmien cez rôzne štátne či neštátne odborné inštitúcie, ktoré nám pomôžu orientovať sa v spleti rôznych názorov na rodinu.
2. V tomto roku si pripomíname 30. výročie Biskupskej synody o rodine (22.novembra 1981) a následného vydania apoštolskej exhortácie Jána Pavla II. Familiaris consortio. O dva roky neskôr bola vydaná Charta práv rodiny (22.10.1983), predložiac tak všetkým ľuďom, inštitúciam zaoberajúcim sa rodinou v dnešnom svete, vládam, parlamentom fakty, ako máme chápať základné práva, ktoré patria prirodzenému a univerzálnemu spoločenstvu akým je rodina.

Teší nás, že začiatok tohto roka je poznačený usporiadaním významných medzinárodnych konferencií – začiatkom februára v Bratislave sa konala konferencia s názvom „Rodina v treťom tisícročí“ s účasťou kardinála Jozefa Tomka, ktorý bol generálnym sekretárom Biskupskej synody o rodine v Ríme, v roku 1980. Začiatkom apríla je plánovaná konferencia v Žiline na tému „Aktuálnosť logoterapie vo výchovnej a sociálnej práci. Veríme, že organizovaním tejto konferencie prispejeme aj my k zvládaniu problémov v rodine. Prajeme všetkým účastníkom veľa pohody i tvorivých inšpirácii pre každodenný život.

Editori , V Žiline, 24. februára 2011

PrílohaVeľkosť
Zbornik-Socialna-patologia-rodiny-Zilina-2011.pdf2.84 MB