Zborník z konferencie ,,Rodina v zdraví a chorobe“ , Ružomberok, 6.10.2011 v PDF

feb 7 2012

Zborník z konferencie pod názvom ,, Rodina v zdraví a chorobe“, ktorá sa konala 6.10.2011 v Ružomberku. Organizovala ju Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku.

OBSAH

Kvalita života žen s močovou inkontinencí
Problem palenia tytoniu w opinii pracowników pubów i dyskotek
Poziom wiedzy chorych na cukrzycę typu 2 na temat zasad samoleczenia i samokontroli
Rehabilitačné prostriedky v ošetrovateľskej praxi
Podpora rodin pečujících o seniora v domácím prostředí
Rodina ako partner v starostlivosti o dlhodobo chorých
Emocionálna záťaž rodiny v starostlivosti o člena rodiny s Alzheimerovou chorobou
Wiedza chorych na nadciśnienie tętnicze jako element poprawy jakości życia
Problémy rodiny onkologicky chorého
Ošetrovateľský proces pri upevňovaní zdravia rodiny
Rodina ako hlavný poskytovateľ pomoci ľuďom v starobe
Rodinné ošetrovateľstvo
Parkinsonova nemoc – rodina v roli pečovatele
Faktory determinujúce rizikovú a patologickú tehotnosť
Rodina ako súčasť komplexnej starostlivosti o chorého s bolesťou v domácom prostredí
Ocena satysfakcji z życia młodzieży niskorosłej
Determinanty zdravia vo vzťahu k jeho podpore a udržaniu
Tradícia a súčasnosť rómskej rodiny
Intervencie rodiny pri popôrodných poruchách nálady
Prínos filiálnej terapie vo vzťahu rodič – dieťa
Postoj rómskych matiek k očkovaniu detí v kontexte ošetrovateľstva
Možnosti používania hodnotiacich a meracích nástrojov a škál u rodiny
Patológia rodiny v súčasnej spoločnosti
Proces adaptácie na neúspešné tehotenstvo v kontexte rodiny
Edukácia pacientov s astmou bronchiále
Idea pielęgniarstwa rodzinnego w działalności Hanny Chrzanowskiej
Problémy rodinných príslušníkov geriatrického pacienta s demenciou
Motywacja pielęgniarek w oddziałach intensywnej terapii i propozycje ulepszeń systemu
motywacyjnego
Vplyv alergického ochorenia dieťaťa na vzťahy v rodine
Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s hyperkinetickou poruchou

Zostavovateľ : Marcela Ižová, Michaela Vicáňová
Recenzenti :
prof. dr. hab. Bożena Zboina (Poľsko)
Mgr. Zlatica Dorková, PhD. (Česká republika)
PhDr. Mária Lehotská, PhD. (Slovensko)
PhDr. Bc. Mariana Magerčiaková, PhD. (Slovensko)
PhDr. Bc. Eva Moraučíková, PhD. (Slovensko)

Vydavateľ: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
ISBN 978-80-8084-778-4
Vydané: 2011

PrílohaVeľkosť
Zbornik-rodina-v-zdravi-a-chorobe.pdf1.68 MB

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!