(Ne)vinní a dilino gadžo (PDF)

jan 16 2014

Autor: Michal Kozubík
Rok vydania: 2013
Recenzenti: Prof. PhDr. René Lužica, ArtD. – PhDr. Alena Kajanová, PhD.

„Z pohľadu recenzenta si na práci cením hlboký, priam znekľudňujúci popis každodenného stretu a stratégií obyvateľov osád v nerovnom konflikte s odlišným, protikladným prístupom k životu „bielych“, píše sa v recenzii predstavovanej novej monografie (Lužica, 2013). Autor diela Michal Kozubík je odborným asistentom Ústavu romologických štúdií v Nitre. Je absolventom študijného programu Sociálna práca so zameraním na rómske spoločenstvo (2006). Knihu možno tematicky rozdeliť na tri časti: v prvej sa autor venuje základným terminologickým východiskám: Je lepšie používať výraz Cigán alebo Róm? Sme Nerómovia či gádžovia? Autor sa snaží hľadať odpovede na viaceré podobné otázky. Ďalšia časť monografie uvádza prehľad života Rómov v histórii zvolených obcí a mesta Poprad. Prevažná časť údajov pochádza z mestských a obecných kroník. Záverečná časť je sumárom terénneho výskumu realizovanom v rokoch 2012 – 2013 v kontexte kvalitatívneho metodologického postupu tzv. Ukotvenej teórie (Grounded Theory). Zistené údaje a odporúčania uvádza autor v medziach sociálnej práce. „Text je pre zainteresovaného čitateľa príťažlivý. Je štylisticky kultivovaný, odborne erudovaný, naplnený úvahami a postrehmi, s paradigmatickým nádychom smútku.“ (Lužica, 2013) Veríme, že dielo bude pre vás, pozorných čitateľov, exkurziou do každodennej reality osád a priblíži vám tak neľahkú sociálnu situáciu života jej obyvateľov. Celkový dojem monografie umocňujú terénne, výskumné fotografie.


OBSAH:

1 POJMY NIE(SÚ) DOJMY
1.1 RÓM ČI CIGÁN?
1.2 NERÓM, GADŽO, ČI SLOVÁK?
1.3 KULTÚRA
1.3.1 TRADIČNÁ RÓMSKA KULTÚRA – ROMIPEN
1.3.2 NÁRODNÁ RÓMSKA KULTÚRA
1.3.3 KULTÚRA CHUDOBY
1.4 SOCIÁLNE VYČLENENIE
1.4.1 OD CHUDOBY K SOCIÁLNEMU VYČLENENIU
1.4.2 DIMENZIE SOCIÁLNEHO VYČLENENIA
1.4.3 MECHANIZMY SOCIÁLNEHO VYČLENENIA

2 RÓMOVIA POD TATRAMI
2.1 POPRAD
2.1.1 REGIONÁLNA HISTÓRIA
2.1.2 SÚČASNOSŤ
2.2 KRAVANY
2.3 HRANOVNICA

3 TEÓRIA UKOTVENÁ V REALITE

4 VÝSLEDKY
4.1 LICHVA, DREVO, LEPENKY A ALELUJA
4.2 KULTÚRA OSADY
4.3 (NE)VINNÍ A DILINO GADŽO
ME SOM ČA DILINO GADŽO ....


Názov: (Ne)vinní a dilino gadžo
Autor: Michal Kozubík
Rok vydania: 2013
Recenzenti: Prof. PhDr. René Lužica, ArtD. – PhDr. Alena Kajanová, PhD.

Náklad: 100 ks
Vydavateľ: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Rozsah: 183 strán
Vydanie: prvé
Formát: A5
ISBN 978-80-558-0418-7
EAN 9788055804187

PrílohaVeľkosť
Monografia_Ne_vinni_a_dilino_gadzo.pdf2.02 MB

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!