Vzniká kniha multikultúrnych rozprávok

aug 5 2013

Na Slovensku majú ľudia stále predsudky, aj neoprávnené obavy, ktoré bránia akceptácii a integrácii štátnych príslušníkov tretích krajín a ich plnohodnotnému začleneniu do spoločnosti. Zameranie sa na deti je nielen z pohľadu budúcnosti vysoko efektívne. Navyše, pôsobením na deti nepriamo pozitívne vplývame aj na dospelú časť rodiny. Preto Nadácia Intenda prišla s projektom Multikultúrnych rozprávok, ktoré podporia multikultúrny dialóg na Slovensku.

Projekt je podporený zo štátneho rozpočtu a EÚ Fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín programu Solidarita pri riadení migračných tokov. Nadácia ho realizuje od marca 2013 do decembra 2013. Vznikne nielen zaujímavá kniha rozprávok zozbieraných od cudzincov žijúcich na Slovensku, ale budeme realizovať spoločné čítania migrantov s deťmi na základných školách po celom Slovensku. Súčasťou projektu je aj výtvarná súťaž pre deti a diskusné stretnutie na tému integrácie detí migrantov na Slovensku.

V súčasnosti máme zozbieraných 15 tradičných ľudových rozprávok od migrantov žijúcich na Slovensku. Ako povedala Silvia Mabena, redaktorka zbierajúca multikultúrne rozprávky po celom Slovensku, zozbierať rozprávky nebola vôbec ľahká úloha. Mnoho migrantov si spomenulo len na rozprávky, ktoré boli rôznymi variantmi známych „popolušiek“ a podobne, čo nespĺňalo ten účel, ktorý multikultúrne rozprávky majú splniť – prezentáciu originálnych tradičných ľudových rozprávok jednotlivých krajín. Niekedy sa stalo, že jednu rozprávku (s rovnakým dejom a pointou) porozprávali nezávisle od seba dvaja migranti z rôznych krajín, vtedy musela redaktorka pátrať po pôvode rozprávky.

Za tri mesiace sa podarilo zozbierať originálne ľudové rozprávky a legendy v stanovenom počte. Ide o rozprávky z nasledujúcich krajín: Brazília, India, Čína, Zimbabwe, Pakistan, Peru, Thajsko, Vietnam, Stredoafrická republika, Tadžikistan, Rusko, Keňa, Afganistan, Kolumbia, Srbsko, Nigéria.

V súčasnosti sa kniha pripravuje na spracovanie – doplnenie vhodných ilustrácií, ktoré sa zároveň budú dať použiť ako pomôcky na spoločné čítania, jazyková, gramatická a štylistická úprava textov, grafické spracovanie knihy a tlač. Predpokladáme náklad 1000 kusov knihy.

Doteraz na Slovensku neboli vyvíjané také aktivity v oblasti podpory integrácie cudzincov a podpory multikultúrneho dialógu, ktoré by boli špecificky zamerané na deti a ktoré by oslovovali masu detského čitateľa-diváka. Je to zaujímavé, pokiaľ si uvedomíme, že pôsobenie na deti a mládež sa vo všeobecnosti považuje za najviac efektívny spôsob vplyvu na formovanie spoločnosti, nakoľko týmto spôsobom sa zabezpečí trvalo udržateľný rozvoj. V prípade projektu Multikultúrnych rozprávok to bude významný vplyv na formovanie názorov a postojov detí vo vzťahu k tolerancii voči iným kultúram, etnikám, rasám a náboženstvám.

Zároveň vďaka projektu dostanú migranti žijúci na Slovensku zaujímavú a jedinečnú príležitosť predstaviť svoje tradičné kultúrne hodnoty, keďže rozprávky nielen väčšinou obsahujú morálne posolstvá, ale sú aj narozšírenejším prejavom ľudovej slovesnosti, a to v každej jednej krajine. Preto sa projekt dá považovať za jedinečný a priekopnícky.

Autor: Jana Kozmonová, projektová manažérka
Publikácia bude po jej dokončení voľne dostupná na stiahnutie v elektronickej podobe aj v časopise Prohuman.
Silvia Mabena, zbierajúca multikultúrne rozprávky, so svojou rodinou.Silvia Mabena, zbierajúca multikultúrne rozprávky, so svojou rodinou.