Vyšiel Prehľad Top 40 aktivít globálneho vzdelávania v SR

nov 5 2023

Začiatkom jesene vyšla digitálna verzia prehľadu ‚TOP 40 globálneho vzdelávania‘, na ktorom Platforma rozvojových organizácií – Ambrela spolupracovala spolu s hlavným zostavovateľom publikácie – organizáciou Fairtrade Česko a Slovensko. Prehľad kompaktne a zrozumiteľne mapuje 40 ponúk od 11 vzdelávacích organizácií na Slovensku.

Pokiaľ pedagogičky a pedagógovia, aktívni vyučujúci a odborná verejnosť doteraz nepoznali vzdelávacie projekty a ich aktivity slovenských mimovládnych organizácií, ako Človek v ohrození, CEEV Živica, Academia Istropolitana Nova, Nadácia Milana Šimečku, Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj či spomínané Fairtrade Česko a Slovensko, táto publikácia prináša výbornú orientáciu v bohatej a rôznorodej ponuke programov, kurzov a materiálov týchto organizácií.

„Vytvorenie tohto prehľadu sme považovali za nevyhnutnosť, pretože takýto súhrn na Slovensku dlho chýbal. Zároveň si uvedomujeme, že v globálne prepojenom svete je práve globálne vzdelávanie a výchova ku globálnemu občianstvu jednou z najdôležitejších investícií do budúcnosti,“ uvádza Lukáš Bulko za zostavovateľa publikácie Fairtrade Česko a Slovensko. „Sústredili sme sa na informácie, ktoré vyučujúcim pomôžu zorientovať sa v možnostiach – ako rozvíjať globálne i kritické myslenie a nadobúdať zručnosti, potrebné pre 21. storočie. Tento prehľad je dôkazom toho, ako sa neziskový sektor na Slovensku stal dynamickým a inovatívnym aktérom v oblasti vzdelávania,“ dodáva Bulko.

Viac k stiahnutiu a prečítaniu tu: https://ambrela.org/wp-content/uploads/2023/10/TOP_40_GLOBALNEHO_VZDELAV...

Text: Ambrela.org, Foto: Fairtrade Česko a Slovensko