Vzdelávanie je pre zakladateľa spolku Udržitelný Palacký najdôležitejším Globálnym cieľom

máj 27 2018

Študentský spolok Udržitelný Palacký, založený prevažne študentmi a študentkami Katedry rozvojových a environmentálnych štúdií (KRES) Univerzity Palackého v Olomouci sa už dva roky snaží organizovať podujatia, ktoré by mali motivovať mladých k šetrnejšiemu životnému štýlu. Ako to funguje v praxi, objasňuje jeho zakladateľ: Tadeáš Žďárský.

Spolok Udržitelný Palacký v akciiSpolok Udržitelný Palacký v akcii

Tadeáš Žďárský v prvom ročníku na KRES zorganizoval premietania štyroch dokumentárnych filmov s tématikou zodpovednej spotreby. Všetky premietania mali obrovský úspech – na každý z nich prišlo viac ako 150 študentov. V podobných aktivitách chcel pokračovať, preto sa spojil s ďalšími, ktorí boli podobne zameraní. Tak vznikol študentský spolok Udržitelný Palacký v Olomouci.

Aktívna komunita mladých ľudí

V súčasnosti má spolok okolo 20 aktívnych členov a to nielen z KRES katedry, ale dokonca aj z iných oborov a fakúlt. Jeho zakladateľ – Slovák, študujúci v Česku – Tadeáš Žďárský, je s fungovaním spokojný: „Väčšina z nás sa zhodne v tom, že bez spolku si už ani nevieme predstaviť naše štúdium. Aj keď zaň nedostávame žiadne kredity, tvorí obrovskú časť nášho vzdelania. V spolku sa na vlastnej koži učíme, ako pretavovať naše vízie do reality, ako pracovať v skupine, viesť schôdzky či efektívne si rozdeliť prácu.“ Najväčším zážitkom je pre neho pozorovať vývin jednotlivých členov, sledovať ich osobnostný rozvoj v praxi.

Jednou z najdôležitejších aktivít spolku bol pilotný projekt nového spôsobu triedenia odpadu na internátoch. Na testovacej „koleji“ sa po zavedení triediacich tašiek na každú ubytovaciu bunku zvýšil počet študentov, triediacich odpad, o 30%. Momentálne členovia spolku pracujú na tom, aby sa tento systém zaviedol aj na ostatných internátoch. Podľa Tadeáša má práve univerzita obrovský vplyv na to, či sa chováme zodpovedne alebo nie: „internáty sú miestom, kde sa vačšina študentov po nástupe na vysokú školu ocitne po prvý raz samostatne – budujú si tu nové návyky. V nich budú pokračovať aj po skončení štúdia.“ Preto zodpovednosť univerzity nemožno podceniť.

Vďaka Freeshopu neplýtvať financiami na začiatku semestra

Freeshop je aktivita, ktorá zožala najväčší ohlas (čo sa týka mediálnej pozornosti a podpory verejnosti). Ide o miesto, kam študenti môžu nosiť veci, ktoré už nepotrebujú. Na druhej strane študenti, ktorým by sa takéto veci zišli, si ich môžu zadarmo odniesť. „Týmto projektom sme reagovali predovšetkým na veľké množstvo funkčných vecí, ktoré sa nachádzali v kontajneroch pri internátoch vždy na konci semestrov. Boli to napríklad panvice, ruksaky, fľaše na vodu či taniere. Najhoršie na tom bolo, že doteraz si noví študenti vždy na začiatku semestra kupovali úplne rovnaké veci. Plýtvalo sa tak nielen prírodnými, ale aj finančnými zdrojmi,“ vysvetľuje opodstatnenosť vzniku Freeshopu Tadeáš Žďárský.

Freeshop je v univerzitnom kampuse (na Kolejích Bedřicha Václavky) otvorený 3-krát do týždňa. Navštevujú ho desiatky študentov a vďaka nemu sa prevádzkovateľov podarilo dať druhý či tretí „život“ stovkám stále funkčných vecí. „Ja sám som si vďaka nemu po návrate zo zahraničia zariadil väčšinu kuchynskej výbavy. Je to naozaj jednoduché, ľahko uskutočniteľné a hlavne praktické riešenie odpadového problému. Veríme, že ho budú v blízkej budúcnosti replikovať aj ďalšie univerzity,“ dodáva mladý environmentalista.

Zamerať sa na rozvoj, no nie ten ekonomický

Pre mladého environmentalistu je udržateľný rozvoj taký rozvoj, ktorý je holistický a vyvažuje všetky dôležité aspekty života. Nezameriava sa len na zvyšovanie materiálnej spotreby, ale aj zdravie, kvalitu životného prostredia, dobré vzdelanie či celkovo spokojnosť obyvateľstva. Akceptuje prírodné limity a je spravodlivý, takže z neho prosperujú všetci a nielen pár vyvolených. Zároveň dodáva, že pojem udržateľný rozvoj až priveľmi všeobjímajúci a sprofanovaný, často zneužívaný (napríklad deštruktívnymi korporáciami). Počas svojho dobrovoľníčenia v Indii si uvedomil, že „rozvoj je často redukovaný na jeho ekonomickú časť, teda aby rozvojové krajiny dosiahli životného štýlu západu. To by však znamenalo nielen veľa negatívnych dôsledkov pre tieto krajiny, ale aj planetárny kolaps. Ak teda chceme, aby sa týmto ľuďom zvýšila životná úroveň a aby to planéta zároveň uniesla, najskôr musíme my na západe znížiť našu nadbytočnú spotrebu.“ Práve preto sa rozhodol pre štúdium environmentálneho smeru na KRES v Olomouci a tak sa usilovať o zmenu.

Pre Tadeáša Žďárského sú všetky Globálne ciele (SDGs v rámci agendy 2030) rovnako dôležité a prepojené, nemožno ich vnímať oddelene. Ako sám vysvetľuje: „je nemožné nakŕmiť celú populáciu bez toho, aby sme nebrali do úvahy dostatok vody alebo riešenie klimatických zmien, ktoré v súčasnosti výrazne ovplyvňujú poľnohospodárske výnosy.“ Z osobného hľadiska by si však za najdôležitejší cieľ vybral číslo 4: Vzdelávanie, lebo ho zaujíma kvalita a forma vzdelania. Vníma, že „súčasné vzdelávacie systémy sú zastaralé a nereflektujú potreby jednotlivcov, ani spoločnosti ako celku“. „Nemyslím si, že nové generácie pripravujú na svet 21. storočia, ktorý je plný komplexných problémov, vyžadujúcich si interdisciplinárne riešenia,“ dodáva mladý Slovák na záver.

Text: Boba Markovič Baluchová
Foto: archív Tadeáša Žďárského a Udržitelný Palacký

happening spolku Udrzitelny Palacky
Udrzitelny Palacky na pode Univerzity Palackeho
spolok Udrzitelny Palacky funguje uspesne uz dva roky
Zerowaste konferencia
Tadeas Zdarsky pocas happeningu spolku
Tadeas prednasa na Pecha Kucha night v Olomouci
spolok Udrzitelny Palacky v akcii
Kulaty stul studentov katedry KRES v Olomouci