Ericsson: V roku 2017 bude mať 85 % obyvateľov sveta prístup k vysokorýchlostnému mobilnému internetu

jún 13 2012

Ericsson uverejnil svoju druhú Správu o stave trhov a dátovej prevádzky – zameranú na prepojenú spoločnosť, ktorá uvádza, že do roku 2017 bude 85 % svetovej populácie pokrytej sieťami tretej generácie. V roku 2017 bude 50 % obyvateľov sveta pokrytých sieťami štvrtej generácie. Odhadujeme, že v roku 2017 dosiahne počet užívateľov chytrých telefónov 3 miliardy. V prvom štvrťroku roku 2012 dosiahol počet mobilných pripojení 6,2 miliardy a behom daného štvrťroku vzrástol o nových 170 miliónov mobilných pripojení. Do konce roku 2017 vzrastie objem globálneho dátovej prevádzky 15krát.

Pre mnoho ľudí v rôznych častiach sveta bude mobilný telefón jediným prostriedkom prístupu na internet. Podľa druhej Správy o stave trhov a dátovej prevádzky Ericssonu (burza NASDAQ: ERIC) – zameranej na prepojenú spoločnosť, 85 % svetovej populácie získa do roku 2017 prístup k internetu prostredníctvom sietí tretej generácie a počet mobilných pripojení dosiahne počet takmer deväť miliárd, v porovnaní so šiestimi miliardami ku koncu roku 2011. O vyššie spomínaný rast sa zaslúži aj pripojenie slúžiace ku komunikácií medzi zariadeniami.

Počty mobilného vysokorýchlostného pripojenia medzitým v roku 2017 podľa odhadu dosiahnu päť miliárd, v porovnaní s jednou miliardou ku koncu roku 2011.

Douglas Gilstrap, prvý viceprezident a riaditeľ pre stratégie Ericssonu, hovorí: „V dnešnej dobe ľudia považujú prístup k internetu za nevyhnutnú súčasť každého zariadenia. Tento prístup má za následok rastúci dopyt po mobilnom vysokorýchlostnom pripojení a rast objemu dátovej prevádzky. Mobilní operátori si túto obchodnú príležitosť uvedomujú a snažia sa spomínaný rast uľahčiť a zabezpečiť dobrú užívateľskú skúsenosť prostredníctvom vysokokapacitných sietí s vysokou rýchlosťou prenosu dát. V súčasnosti je približne 75 % sietí HSPA po celom svete modernizovaných, aby v špičke dosahovali rýchlosti 7,2 Mb za sekundu alebo vyššiu, a 40 % sietí bolo modernizovaných na rýchlosť 21 Mb za sekundu.“
Ericsson vo svojej správe taktiež predpovedá, že do roku 2017 bude polovica svetovej populácie pokrytá sieťami štvrtej generácie/LTE. Počty užívateľov chytrých telefónov dosiahnu v roku 2017 približne tri miliardy, v porovnaní so 700 miliónmi v roku 2011.

Celkový objem mobilnej dátovej prevádzky aj naďalej porastie – medzi prvým štvrťrokom 2011 a prvým štvrťrokom 2012 sa objem dátovej prevádzky zdvojnásobil, predovšetkým vďaka sledovaniu videa. Chytré telefóny sú a aj naďalej budú kľúčovou hnacou silou dátovej prevádzky.

V období rokov 2011 až 2017 vzrastie objem mobilnej dátovej prevádzky 15krát. Údaje uverejnené v správe taktiež poukazujú na rozdiely medzi krajinami a regiónmi. V prípade rastu počtu mobilného internetového pripojenia bola krajinou s najväčším počtom pripojení v prvom štvrťroku roku 2012 Čína – 39 miliónov, nasledovaná Indiou s 25 miliónmi. V ázijsko-pacifickom regióne celkom vzniklo 93 miliónov pripojení, nasledovaných Afrikou s 30 miliónmi.

Hlavným pretrvávajúcim trendom, ktorý správa odhalila, je skutočnosť, že všetko dostáva mobilnú podobu. Za týmto vývojom stojí najmä rastúci dopyt občanov po pripojení kedykoľvek a kdekoľvek a využitie videa, cloudových služieb a internetu, avšak aj pripojenie pre vzájomnú komunikáciu medzi zariadeniami.

O správe Ericssonu

Už od prvých dní prevádzky mobilného vysokorýchlostného pripojenia Ericsson robí merania v rámci veľkého počtu aktívne prevádzkovaných sietí vo všetkých regiónoch sveta.

Cieľom tejto správy je podeliť sa o analýzu vychádzajúcu z týchto meraní, interných prognóz a iných relevantných štúdií a poskytnúť tak poznatky o súčasnom vývoji dátovej prevádzky a trhov. Informácie o stave trhov a dátovej prevádzky aj našu analýzu budeme uverejňovať pravidelne.

Ak chcete získať viac informácií, popr. si stiahnuť kompletnú správu, navštívte stránky: www.ericsson.com/traffic-market-report