Korektúry

Zapôsobiť textom na čitateľa znamená nielen vytvoriť brilantný obsah, ktorý púta už svojimi prvými slovami, ale dôležitá je i bezchybná štylistika a gramatika. Ak sa začítame do textu, ktorý má gramatické chyby, o chvíľu si uvedomíme, že obsah nevnímame, zato nám do očí bijú nespisovné výrazy či hrúbky. Nepovažujme však slovenskú gramatiku za nevyhnutné zlo. Každý z nás je omylný, a preto ak si potrpíte na kvalitu písomného prejavu, zverte nám svoje materiály na jazykovú, štylistickú alebo predtlačovú korektúru. Ak ste sa rozhodli, že napíšete publikáciu, môžete nás požiadať o redakčnú úpravu textu – odborného alebo beletrie.


Jazyková korektúra – opravíme vám i/y, čiarky, dĺžne, úvodzovky, veľké i malé písmená, písanie čísloviek, skloňovanie i časovanie... Zminimalizujeme vaše drobné gramatické nedostatky.

Tento druh korektúry je vhodný pre text, ktorý chcete publikovať v časopise alebo verejne predniesť, ale aj pre príručky, opisy výrobkov, manuály.
Štylistická korektúra – zameriame sa na slovosled, opakovanie slov, štylizáciu, zrozumiteľnosť, úplnosť údajov, faktické chyby i na dodržanie grafickej úpravy... Zásahy korektora do textu sú preto pri tomto type korektúry väčšie.

Štylistická korektúra je určená pre referáty, seminárne, bakalárske, diplomové a dizertačné práce, zborníky, reprezentačné materiály pre inštitúcie, združenia či firmy, tlačové správy, verejné vyhlásenia, prejavy, katalógy, tlačené reklamy ...
Redakčná úprava textu – okrem jazykovej a štylistickej korektúry sleduje i celkový zmysel textu, v prípade potreby sa text kráti, alebo naopak – ak treba, obsah sa rozšíri o nové údaje alebo informácie. Tento druh úpravy si vyžaduje úzku spoluprácu s autorom.
Redakčná úprava je nevyhnutná, ak chcete, aby sa text dobre čítal – teda pre knihy, skriptá, prezentácie, webové stránky.
Predtlačová korektúra – nadväzuje na štylistickú, jazykovú korektúru a na redakčnú úpravu. Koriguje sa už zalomený text, ktorý má konečnú grafickú podobu. Úpravy sa robia priamo v zalomenom texte korektorskými značkami.

Cena
Odvíja sa od počtu normostrán (NS) a od rozsahu úprav.
(1 normostrana = 1800 znakov vrátane medzier, t. j. 30 riadkov po 60 úderov).
Texty do 10 strán upravíme do nasledujúceho dňa, na požiadanie aj v ten istý deň. Dlhšie materiály spracujeme v termínoch podľa dohody.

Typ korektúry počet NS/deň Cena v €/1 NS
Jazyková korektúra – štandardná 10 NS/deň 2,50 €/1 NS
Jazyková korektúra expresná max. 35 NS/deň 3 €/1 NS
Štylistická korektúra štandardná 10 NS/deň 3 €/1 NS
Štylistická korektúra expresná 30 NS/deň 6 €/1 NS
Redakčná úprava textu štandardná 10 NS/deň 10€/1 NS
Redakčná úprava textu expresná 25 NS/deň 14 €/1 NS
Predtlačová korektúra štandardná 15 NS/deň 1,30 €/1 NS
Predtlačová korektúra expresná max 40 NS/deň 1,80 €/1 NS

Texty na korektúry môžete dodať v elektronickej podobe alebo v tlačenej forme.
Pri zadávaní korektúr potrebujeme vedieť, aký typ korektúry vylepší váš materiál.

Kontakt pre ďalšie informácie a objednanie tejto služby: korektury@prohuman.sk

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!