ProSurvey - typy otázok

Služba iSurvey Prohuman je od roku 2013 s novým názvom ProSurvey. Ponúka v dotazníku alebo vo formulári na výber z veľa typov otázok. Najprv si môžete vytvoriť skupiny otázok a potom otázky postupne pridávať. Otázky a odpovede môžete kopírovať medzi dotazníkmi a tak si vytvorenie dotazníkov urýchliť.

Zoznam typov otázok:

1. Polia
Polia (5 bodová stupnica)
Polia (10 bodová stupnica)
Polia (áno / nie / neviem)
Polia (viac / rovnako / menej)
Polia vyhodnocované podľa riadkov
Polia vyhodnocované podľa stĺpcov
Polia v dvojitej škále
Polia (čísla)
Polia (vpísanie textu)

2. Nepriame otázky, údaje o respondentoch
Dátum
Pripojenie súboru
Pohlavie
Zmena jazyka
Číselný vstup
Viac číselných vstupov
Zoradenie podľa výberu
Informačné zobrazenie textu
Áno / nie odpoveď

3. Výber z viacerých možností
Výber z viacerých možností
Výber z viacerých možností s komentárom

4. Otázky s jednou voľbou
5 bodová stupnica
Zoznam (Dropdown)
Zoznam (Radio)
Zoznam s komentárom

5. Textové odpovede
Voliteľný krátky text
Voliteľný dlhý text
Voliteľný rozsiahly text
Viac krátkych textov

Náhľad typov otázok:

Text a polia sú v jazyku podľa zvolenej jazykovej verzie dotazníka. Tieto náhľady sú z prieskumu v anglickom jazyku.

1. Polia

Polia (5 bodová stupnica)

Polia (10 bodová stupnica)

Polia (áno / nie / neviem)

Polia (viac / rovnako / menej)

Polia podľa obsahu

Polia s dvojitou škálou

Polia (čísla)

Textové polia

2. Nepriame otázky, údaje o respondentoch

Dátum

Pohlavie

Číselný vstup

Viac číselných vstupov

Zoradenie podľa výberu

Zobrazenie textu (informačný text)

Áno / nie odpoveď

3. Výber odpovedí z viac možností

Výber z viacerých možností

Výber z viacerých možností s komentárom

4. Otázky s jednou voľbou

5 bodová stupnica

Zoznam (Dropdown)

Zoznam (Radio)

Zoznam s komentárom

5. Textové odpovede

Voliteľný krátky text

Voliteľný dlhý text

Voliteľný rozsiahly text

Viac krátkych textov

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!