Recenze monografie Management vzdělávání dospělých a vzdělávacích organizací

mar 11 2022

Matouš, Z., Paulovčáková, L., Tureckiová, M. & Veteška, J. (2021). Management vzdělávání dospělých a vzdělávacích organizací. Praha: Česká andragogická společnost.

Předložená odborná kniha se zabývá problematikou managementu vzdělávání dospělých a vzdělávacích organizací, dále strategií rozvoje pracovníků vzdělávacích organizací a marketing managementem ve vzdělávání. Na základě mnohaletých pedagogických a manažerských zkušeností se autorům podařilo obsah knihy systematicky a srozumitelně uspořádat. Díky tomu je publikace velmi přehledná a tvoří kompaktní a vyvážený celek. Autoři publikace pracují s velkým množstvím relevantních a aktuálních zdrojů. Autory zpracovaná témata považuji za velmi aktuální a významná. Obsahově kniha vychází z obecného managementu, který je aplikován do oblasti počátečního i dalšího vzdělávání a vzdělávacích organizací.

Trh práce se v důsledku ekonomických, celospolečenských a technologických změn v průběhu 21. století proměňuje, a tím mění pohled na chápání vzdělávání, resp. jeho významu. Úroveň dosaženého vzdělávání nyní již nesouvisí jen se společenským statusem, ale představuje prostředek k dosažení a udržení získané pracovní pozice.

Vzdělávací organizace se více než kdy jindy musí adaptovat svou vzdělávací nabídkou, kterou poskytují, na výše uvedené změny ve společnosti a na trhu práce a stávají se nezbytným průvodcem v procesu výběru vhodného studijního programu, budoucího pracovního odvětví nebo výběru dalšího profesního vzdělávání, které zajistí jednotlivcům takové kompetence, jež přinášejí spokojenou budoucnost, a tím i spokojenou budoucnost společnosti jako celku.

Autory zpracované téma představuje hodnotný příspěvek v oblasti managementu vzdělávání dospělých a vzdělávacích organizací. Předností předkládané publikace je jasná formulace odborných termínů a konceptualizace problematiky. Management vzdělávání autoři publikace charakterizují jako progresivní a signifikantní oblast vědeckého zkoumání, směřující k poznání systému vzdělávání a dílčích procesů vzdělávací strategie a politiky – to zahrnuje poznatky o vývojových trendech řízení systému vzdělávání na makroúrovni, ale i poznatky o řízení škol, školských zařízení a všech typech organizací dalšího vzdělávání. Autoři uvádějí, že management vzdělávání sleduje v podstatě dvě základní linie – tedy školskou, která je upravená příslušnou legislativou (tzv. školský a školní management), a oblast vzdělávání mimo rámec škol a školských zařízení.

Autoři publikace působí na Katedře andragogiky a managementu vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Katedra andragogiky a managementu vzdělávání se profiluje jako moderní akademické pracoviště zabývají se širším pojetím managementu vzdělávání a vzděláváním dospělých. Specializuje se na vzdělávání vedoucích pracovníků ve školství. Propojuje nejnovější poznatky a výstupy obecné teorie organizace, managementu a leadershipu, andragogiky, pedagogiky, sociální psychologie a dalších souvisejících vědních disciplín. Posláním katedry je vytvářet teoretický základ pro rozvoj dovedností a dalších kompetencí nezbytných pro výkon relevantních profesí.

Autorka: Mgr. Danuše Dvořáková
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Praha

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!