Jazykuchyňa - interaktívna škola menšinových jazykov

feb 10 2013

It šort nem čapolunk! Touto krátkou, vtipnou, a pre mnohých možno záhadne znejúcou vetou vítal projekt s názvom Jazykuchyňa svojich prvých návštevníkov počas festivalu Pohoda v roku 2012. Vtedy asi ešte nikto z nich netušil, že za týmto názvom sa ukrýva interaktívna škola zameraná na výučbu menšinových jazykov - maďarčiny, hebrejčiny a rómčiny.

Dnes už má tím Jazykuchyne úspešne za sebou prvý turnus, počas ktorého sa im v priestoroch bratislavského kultúrneho centra Dunaj podarilo naučiť desiatky študentov to najpodstatnejšie z kultúry a z jazyka jednotlivých menšín žijúcich na Slovensku. Ak by sa Vám to všetko stále nezdalo dostatočne výnimočné, tak by sme dodali ešte jednu drobnosť - to všetko sa im podarilo ponúknuť zadarmo.

Keďže my z redakcie časopisu Prohuman sme vždy zvedaví, ako sa takéto výnimočné projekty robia a kto sú ľudia, čo za nimi stoja, položili sme tímu Jazykuchyne pár otázok. Odpovede na ne si môžete prečítať v nasledujúcom rozhovore.

O Jazykuchyni sa zatiaľ hovorí ako o sérii kurzov menšinových jazykov. Čím je Jazykuchyňa pre Vás? Kto stojí za jej vznikom a čo by malo byť hlavným cieľom jej existencie?
Za vznikom Jazykuchyne stojí nezisková organizácia Midl, n.o. v spolupráci s Minormou. Jazykuchyňa vznikala počas minulého leta a začala v septembri 1. turnusom, momentálne prebieha v KC Dunaj 2. turnus.
Hlavným cieľom je odbúrať v našich ľuďoch predsudky voči iným menšinám, ukázať ich prostredníctvom kultúry (literatúry, histórie, hudby..) ako normálnych ľudí.

Jazykuchyňa aktuálne ponúka výuku maďarčiny, rómčiny a hebrejčiny. Na základe čoho ste si zvolili práve tieto jazyky? Plánujete v budúcnosti ponuku jazykov rozšíriť, prípadne spustiť vyššie stupne štúdia jednotlivých jazykov? Ak áno, o aké jazyky by išlo?
Jazyky sme vyberali podľa menšín na Slovensku, určite máme v úmysle aj jazyky rozšíriť. Napríklad aj o starú slovenčinu, čo by mohlo byť pre ľudí veľmi zaujímavé.

Jazykuchyňa - priebeh hodiny
Vaše kurzy sú zaujímavé aj tým, že sa na nich okrem oboznamovania sa s jazykom venujete aj kultúre jednotlivých menšín. Môžete nám popísať, čo všetko sa v priebehu jedného turnusu snažíte svojim študentom predstaviť, ako vyzerá výučba a jednotlivé hodiny?
Jazykuchyňa je kuchyňou kultúr, kde sa jazyky miešajú s kultúrou. Na každej z 8 hodín je iný hosť, medzi nich patria napríklad režisér Peter Kerekes, tanečníčka Nóra Écsi, z rómskych je to Zdenka Mahájová, spisovateľka a z hebrejských množstvo znalcov na hebrejčinu a židovskú kultúru, jedna z hodín je aj v synagóge na Heydukovej ulici.

Na takýto projekt ste podľa všetkého potrebovali zohnať prednášajúcich, ktorí sú odborníkmi nielen na daný jazyk, ale aj na samotnú kultúru. Okrem toho sa Vám darilo jednotlivé hodiny dopĺňať aj o stretnutia s veľmi zaujímavými hosťami. Podľa akých kritérií ste sa lektorov a hostí snažili hľadať a vyberať? Bol to náročný proces, alebo boli takejto spolupráci naklonení?
Keďže je celá Jazykuchyňa bezplatná, potrebovali sme aj takýchto ľudí, na honoráre pre lektorov samozrejme platy máme, ale návštevníci neplatia nič. Lektori nemusia byť odborníkmi na kultúru, práve preto si pozývame hostí. Keďže sme všetci organizátori z Midl n.o. z umeleckej vysokej školy, poznáme veľa ľudí z kultúry a taktiež sa venujeme aj iným projektom. Ľudia boli veľmi ochotní, niektorí menej, ale to sa stáva všade a vždy.


Prvý turnus Jazykuchyne máte už za sebou. Mohli by ste skúsiť zhodnotiť ako dopadol z hľadiska záujmu ľudí? Ďalší turnus sa práve rozbieha. Budú sa v ňom dať očakávať nejaké zmeny oproti predchádzajúcemu turnusu?
Prvý turnus prebehol veľmi dobre, bez nejakých väčších problémov, ľudia nám po ňom vypĺňali dotazníky, hebrejčina mala najväčší úspech. Hebrejčina nemá ani jedného lektora, keďže je zbytočné sa veľmi o jazyku rozprávať za 8 hodín, môžeme dať základy, ale viac asi nie, preto je zameraná na kultúru čo najviac z jazykov. ľudia boli spokojní aj s lektormi, aj s celkovou atmosférou.

Čo Vám, ako organizátorom, spravilo počas práce na Jazykuchyni zatiaľ najväčšiu radosť?
Najväčšia radosť bolo sedieť na hodinách a vidieť ľudí ako sa spolu zabávajú, ako spolu varia, dospelí ľudia prvýkrát robili koláže z papiera. To je najväčšie zadosťučinenie,

Kde môžu záujemcovia nájst ďalšie informácie o Vašom projekte? Ako sa môžu na niektorý z kurzov zapísať?
Informácie sú na stránke jazykuchyna.kcdunaj.sk alebo potom na našom Facebooku, facebook.com/Jazykuchyna.

Pevne dúfame, že Vás príbeh Jazykuchyne inšpiroval minimálne tak, ako nás. A bez ohľadu na to, či ste sa rozhodli vyskúšať štúdium niektorého z jazykov, alebo Vás tento príbeh nakopol v uvažovaní nad vlastným projektom, budeme Vám od nás z redakcie držať palce. A ak by ste sa s nami chceli podeliť o detaily, kľudne sa ozvite!

Autor: Mgr. Marek Poláček