Verejné zdravotníctvo

ProSurvey - služba, ktorá Vám pomôže s výskumom

okt 9 2017

ProSurvey ponúka službu spracovania dotazníkov a výskumov podľa dodanej predlohy. Oslovíme vybraných respondentov, vyhodnotíme odpovede. Pošleme Vám hotové výsledky, v ktorých sú tabuľky a grafy. Odbremeníme Vás tak od práce a vyhodnocovania dotazníkov, technického spracovania a tvorby grafov.

Naše zameranie

1. Prieskumy k študentským záverečným prácam.
2. Prieskumy verejnej mienky, komerčné prieskumy a anketové sondáže.
3. Vedecké štúdie (elektronické spracovanie štandardizovaných dotazníkov, testov a dotazníkov vlastnej proveniencie).

Obráťte sa na nás a pomôžeme vám ich zrealizovať.

3rd V4 Conference on Public Health to be held in Prague, on 19-20 October 2017

jún 1 2017

The Czech Society of Social Medicine and Health Care Management invite to the 3rd V4 Conference on Public Health to be held in Prague, on 19-20 October 2017.

Four years after the success of the 1st V4 Conference on Public Health that was held in Kosice, Slovakia, in 2013, and two years after 2nd V4 Conference on Public Health in Zabrze, Poland, in 2015, we kindly encourage international scholars, students, physicians and all public health specialists, practitioners and leaders to join us in Prague, Czech Republic. We believe you will use this opportunity to join the international forum to share and discuss ideas and experiences, present and publish research results, as well as simply arrange and develop your personal cooperation networks. We expect 150 international participants, especially from the so-called V4 countries (Czech Republic, Slovakia, Hungary, and Poland). Although the conference will primarily focus on the Visegrad Group Member States, colleagues from other countries are also kindly welcome!

PhD štúdium Biobehaviorálne a psychosociálne aspekty funkčného stavu a kvality života u pacientov s osteoartrózou

máj 29 2017

Ústav sociálnej a behaviorálnej medicíny, Lekárskej fakulty, Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach (sbm.upjs.sk) v spolupráci s Klinikou muskuloskeletálnej a športovej medicíny, Nemocnice Košice-Šaca a Univerzitou v Groningene, Holandsko (rug.nl)

Úspešnosť transplantácií závisí od politík členských krajín EÚ

jan 8 2016

Nedostatok orgánov je hlavným faktorom, ovplyvňujúcim transplantačné programy. Len v Európe čaká v poradovníkoch takmer 40 000 pacientov, pričom každý deň zomiera desiatka pacientov – márne čakajúc na darovanie orgánu. Začiatkom júna sa experti európskej iniciatívy ACCORD stretli na konferencii v Madride, aby spoločne riešili otázky zlepšenia systému darcovstva a transplantovania orgánov.

Transplantácia orgánov je v súčasnosti finančne najefektívnejšou liečbou zlyhania obličiek; pri zlyhaní orgánov, ako sú pečeň, pľúca a srdce, ide o jediný dostupný liečebný postup. Aj medzi krajinami EÚ s dobre rozvinutými zdravotníckymi službami však existujú značné rozdiely v darcovstve orgánov a transplantačných aktivitách. Téma darcovstva orgánov a transplantácií je citlivá a zložitá (najmä ak ide o etické hľadisko), preto si vyžaduje plnú pozornosť a účasť spoločnosti. Európska komisia sa tejto problematike aktívne venuje, keďže je dôležité zabezpečiť bezpečnosť pacientov i darcov, kvalitu transplantovaných orgánov, zvýšiť dostupnosť orgánov a zároveň bojovať proti obchodovaniu s orgánmi.

Prezentovanie EU projektu ACCORD
Prezentovanie výsledkov projektu ACCORD 4
Prezentovanie výsledkov projektu ACCORD 2

2nd V4 Conference on Public Health 2015 - Health for public, public for health, 17-18 September 2015, Park Hotel Diament, Zabrze, Poland

máj 24 2015

WELCOME TO THE 2ND V4 CONFERENCE ON PUBLIC HEALTH „HEALTH FOR PUBLIC, PUBLIC FOR HEALTH”

Tygiel Foundation and School of Public Health, Medical University of Silesia in Katowice and Silesia Division of Polish Public Health Association (PTZP) proudly invite to the 2nd V4 Conference on Public Health „Health for Public, Public for Health”, to be held in Zabrze, Poland on 17-18 September 2015.

Two years after the spectacular success of the 1st V4 Conference on Public Health (more here), that was held in Kosice, Slovakia in 2013, we kindly encourage international scholars, students, physicians and all public health specialists, practitioners and leaders to join us in Zabrze, Poland. We honestly believe you will use this exciting opportunity to join the international forum to share and discuss ideas and experiences, present and publish research results, as well as simply arrange and develop your personal cooperation networks. At the same time, we believe the conference will also be an opportunity to learn about the fascinating cultural and postindustrial legacy of Upper Silesia.

Posilňovanie služieb a kapacít verejného zdravotníctva v Slovenskej republike

okt 28 2013

Dňa 17. októbra 2013 sa v Kongresovej sále Ministerstva zdravotníctva SR v Bratislave uskutočnila národná konferencia pod názvom „Posilňovanie služieb a kapacít verejného zdravotníctva v Slovenskej republike“. Konferencia sa konala v rámci plnenia Dvojročnej dohody o spolupráci medzi MZ SR a Regionálnym úradom WHO pre Európu (BCA 2012-2013), kde sa jedna z prioritných úloh týka hodnotenia systému služieb verejného zdravotníctva na Slovensku. SR sa tak pripojila k ďalším 17 krajinám strednej a juhovýchodnej Európy, ktoré sa podieľajú na implementácii Európskeho akčného plánu na posilnenie kapacít a služieb verejného zdravotníctva.

Konala sa konferencia krajín Vyšehradskej štvorky v oblasti verejného zdravotníctva a 5. medzinárodná vedecká konferencia SAVEZ

máj 16 2013

V dňoch 9.–10. mája 2013 prebieha v Košiciach v hoteli Yasmin medzinárodná konferencia krajín Vyšehradskej štvorky v oblasti verejného zdravotníctva. Konferencia sa koná pri príležitosti 10. výročia vzniku Slovenskej asociácie verejného zdravia (SAVEZ). V súvislosti s organizáciou tohto odborného podujatia v Košiciach konštatovali:

Odborné diskusné fórum

jan 7 2013

Milí čitatelia časopisu Prohuman,

dovoľujeme si vám dať do pozornosti diskusné fórum zamerané na odborné témy: http://diskusie.prohuman.sk

Vzhľadom k tomu, že možností na odborné diskusie v rámci špecifických potrieb v oblasti pomáhajúcich profesií – psychológovia, sociálni pracovníci, pedagógovia, zdravotné sestry, no rovnako aj študenti spomenutých odborov – nie je na internete dostatok, ponúkame vám, milí čitatelia, túto možnosť u nás. Nemáme a predbežne ani neplánujeme uvoľniť priestor na diskusie pod jednotlivými článkami, pretože si uvedomujeme, že odborné témy si vyžadujú špecifickú pozornosť. Naše diskusné fórum vám chce pomôcť nájsť odpovede na otázky a východiská z problémov, ktoré trápia vás osobne alebo vašich klientov/pacientov. Veríme, že dokážete odlíšiť jeho význam od ostatných, bežne dostupných fór na internete a k jeho obsahu budete pristupovať maximálne zodpovedne, profesionálne a zároveň ľudsky. Tešíme sa na to, že otvoríte nové témy a prinesiete podnety, o ktorých sa doteraz nevedelo alebo sa o nich nehovorilo.

Zborník zo 4. konferencie SAVEZ ,,Posilňovanie systému verejného zdravotníctva" v PDF, 09.–10.06.2011, Košice

sep 12 2012

Poslaním Slovenskej asociácie verejného zdravia (SAVEZ) je podieľať sa na prevencii chorôb, ochrane a podpore zdravia obyvateľov Slovenska. Asociácia pracuje na zvyšovaní záujmu a porozumenia v oblasti verejného zdravia prostredníctvom vzdelávania, výchovy a výskumu; v oblasti spolupráce podporuje interdisciplinárny a medzirezortný prístup.

Jednou z aktivít, ktorými sa SAVEZ usiluje toto svoje poslanie napĺňať je aj organizovanie konferencií. Prinášame vám recenzovaný zborník príspevkov zo 4. konferencie s medzinárodnou účasťou, ktorá sa konala v Košiciach v roku 2011 pod názvom ,,Posilňovanie systému verejného zdravotníctva ".

Zborník z 3. konferencie SAVEZ ,, Zdravie vo všetkých politikách" v PDF, 21.–22.05.2009, Košice

sep 12 2012

Poslaním Slovenskej asociácie verejného zdravia (SAVEZ) je podieľať sa na prevencii chorôb, ochrane a podpore zdravia obyvateľov Slovenska. Asociácia pracuje na zvyšovaní záujmu a porozumenia v oblasti verejného zdravia prostredníctvom vzdelávania, výchovy a výskumu; v oblasti spolupráce podporuje interdisciplinárny a medzirezortný prístup.

Jednou z aktivít, ktorými sa SAVEZ usiluje toto svoje poslanie napĺňať je aj organizovanie konferencií. Prinášame vám recenzovaný zborník príspevkov z 3. konferencie s medzinárodnou účasťou, ktorá sa konala v Košiciach v roku 2009 pod názvom ,,Zdravie vo všetkých politikách“.

Národné správy o bezpečnosti detí: nekonzistencie v politike prijímania v 31 krajinách

jún 15 2012

Krajiny musia zvýšiť prijatie osvedčených politík v oblasti bezpečnosti detí na ochranu najviac ohrozených obyvateľov Európy a budúcej spoločnosti.
Úrazy sú najčastejšou príčinou smrti, invalidity, záťaže a nespravodlivosti pre deti v Európe. Zostávajú najčastejšou príčinou úmrtí detí a adolescentov vo všetkých členských štátoch Európy, s niektorými z najnižšími a najvyššími mierami úmrtnosti vo dôsledku detských úrazov v rozvinutom svete. (1)

Stretnutie odborníkov v rámci projektu PHIRE „Inovácia a výskum vo verejnom zdravotníctve v Európe“

máj 4 2012

V rámci realizácie druhej fázy európskeho projektu PHIRE sa 25. apríla 2012 uskutočnilo na Ministerstve zdravotníctva SR stretnutie odborníkov. Organizátorom stretnutia bola Slovenská asociácia verejného zdravia v spolupráci s Kanceláriou WHO na Slovensku.