Rozvojová pomoc

ProSurvey - služba, ktorá Vám pomôže s výskumom

mar 21 2016

ProSurvey ponúka službu spracovania dotazníkov a výskumov podľa dodanej predlohy. Oslovíme vybraných respondentov, vyhodnotíme odpovede. Pošleme Vám hotové výsledky, v ktorých sú tabuľky a grafy. Odbremeníme Vás tak od práce a vyhodnocovania dotazníkov, technického spracovania a tvorby grafov.

Naše zameranie

1. Prieskumy k študentským záverečným prácam.
2. Prieskumy verejnej mienky, komerčné prieskumy a anketové sondáže.
3. Vedecké štúdie (elektronické spracovanie štandardizovaných dotazníkov, testov a dotazníkov vlastnej proveniencie).

Obráťte sa na nás a pomôžeme vám ich zrealizovať.

Zdravotníckym a komunitným pracovníkom v Keni sa uľahčilo hlásenie infekčných ochorení

feb 25 2017

Infekčné ochorenia predstavujú v Keni výraznú záťaž populácie. Ministerstvo zdravotníctva identifikovalo infekčné ochorenia (predovšetkým maláriu, HIV, tuberkulózu, akútne respiračné infekcie a hnačkovité ochorenia) ako hlavnú príčinu chorobnosti a úmrtnosti populácie. Tieto ochorenia sú preventabilné imunizáciou, manažmentom životného a environmentálneho prostredia (prístupom k pitnej vode, sanitáciou a hygienou, stavom znečistenia a bezpečnosťou potravín) a prostredníctvom systému dohľadu nad výskytom infekčných ochorení- surveillance.


Prednáška - analýza hlásených dát, foto: Zuzana Kráľová

Vzdelávaco - rozvojový projekt Implementácia tréningových aktivít s cieľom zlepšiť zber, analýzu a interpretáciu dát výskytu infekčných ochorení v regióne Matuga, Keňa (fotoreportáž)

feb 25 2017

Počas mesiacov júl a august 2016 realizovali pracovníci Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavskej univerzity v Trnave vzdelávací tréning pre zdravotníckych a komunitných pracovníkov v Keni v regióne Matuga. Tréning absolvoval jeden zdravotnícky a jeden komunitný zdravotnícky pracovník z 21 zdravotných centier v kraji. Cieľom tréningu bolo zvýšiť vedomosti a zručnosti pracovníkov v hlásení infekčných ochorení, poskytnúť každému zdravotníckemu centru v kraji hlásny nástroj- tablet a monitorovať epidemiologickú situáciu infekčných ochorení v potrebnom čase a kvalite.

fotka 3
fotka 1
fotka 2

Partnerstvo UNDP a SlovakAid dôležitou súčasťou príbehu rozvojovej spolupráce

jan 9 2016

Od vytvorenia partnerstva medzi SR a United Nations Development Programme (UNDP, Rozvojový program OSN) prešlo 13 rokov, počas ktorých sa v rámci SlovakAid implementovalo v partnerských krajinách takmer 500 projektov. Slovensko si vybudovalo funkčný inštitucionálny, legislatívny i strategický rámec a v roku 2013 sa stalo členom klubu najvyspelejších donorov (Výbor pre rozvojovú pomoc OECD). Stabilné partnerstvo medzi UNDP a SlovakAid je dôležitou súčasťou tohto príbehu 'slovenskej rozvojovej spolupráce'.

1 On the job trening v moldavskej Leove 2015
Slovensky konzultant Juraj Rencko v Moldavsku
Alexandru Osadci z moldavskeho kongresu miestnych samosprav CALM

Propagovať Európsky rok rozvoja – aj do Moldavska

jan 8 2016

Do programovej krajiny oficiálnej rozvojovej pomoci ČR aj SR sa vybrala skupina mladých ľudí z Palackého univerzity, venujúca sa v rámci svojho štúdia medzinárodnému rozvoju. Na exkurziu po stopách zaujímavých projektov rozvojovej spolupráce si vybrali najlepší čas – koniec implementačného obdobia v rámci Európskeho roku rozvoja.

Keď sa opýtate človeka v SR, ČR alebo v ktoromkoľvek inom členskom štáte EÚ: akej téme je zasvätený rok 2015 v rámci EÚ – správnej odpovede sa nie vždy dočkáte. Aj to je jeden z cieľov kampane Európskeho roku rozvoja – zvýšiť povedomie o potrebe a efektívnej implementácii projektov rozvojovej spolupráce v rozvojových krajinách. Zároveň sa ľudia, napríklad študenti a študentky Katedry rozvojových štúdií (KRŠ) Palackého univerzity v Olomouci, naučia viac kriticky myslieť o medzinárodnom rozvoji a hodnotení impaktu jednotlivých projektov na lokálnu komunitu – napríklad v Moldavsku. Práve do tejto programovej krajiny slovenskej i českej oficiálnej rozvojovej pomoci sa v septembri vybrala pätnástka študentov a študentiek spolu s tromi pedagogičkami z Katedry rozvojových štúdií (KRŠ) Palackého univerzity. Vďaka podpore od Českej rozvojovej agentúry (ČRA) v rámci aktivít Európskeho roku rozvoja to bolo pre nich finančne únosné. V rámci ponávratových aktivít potom účastníci a účastníčky terénnej exkurzie zorganizovali prezentácie, výstavy fotiek o tejto krajine a napísali články o svojej skúsenosti z tohto menej rozvinutého štátu.

miestni aktivisti hovoria o urbánnom plánovaní v Kišiňove
študenti a študentky na návšteve v moldavskej kancelárii UNDP
študenti a študentky na pôde Delegácie EÚ v Moldavsku

Služba pre vyhľadávanie a uverejňovanie pracovných ponúk

jan 1 2016

Prečo uverejňovať pracovné ponuky u nás? Sme odborne zameraný časopis, preto si vaše ponuky prezrú iba záujemcovia z danej oblasti. Na pracovné ponuky tak budú reagovať relevantní uchádzači. Podľa našich prieskumov medzi našich čitateľov patria tak študenti, ako aj odborníci s dlhoročnou praxou z profesijných oblastí, ktorým sa venujeme.
Ak máte záujem uverejňovať u nás pracovné ponuky, môžete nás kontaktovať e-mailom alebo telefonicky na čísle +421 904 977 933.

Viac ako potrebný seminár o nelegálnej migrácii v Bratislave

sep 4 2015

Pracovníci a pracovníčky slovenskej štátnej a verejnej správy, univerzít a mimovládok, ale aj médií prejavujú čoraz väčší záujem o tému nelegálnej migrácie. Práve pre nich sa koncom augusta uskutočnil vzdelávací seminár Európskej migračnej siete (EMN) s názvom "Nelegálna migrácia – hranice a ľudské práva". Už po štvrtý raz ho zorganizovala Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) v SR.

Zahraniční Slováci a Slovensky k témam Európskeho roka rozvoja

aug 10 2015

Deti zahraničných Slovákov sa v júli na Slovensku zdokonaľovali nielen v slovenčine. V programe Letnej školy pre mladých krajanov sa objavila aj podnetná prednáška o Európskom roku rozvoja a možnostiach jeho podpory – napríklad formou dobrovoľníctva.

Centrum ďalšieho vzdelávania (sekcia Jazykovej a odbornej prípravy cudzincov a krajanov) Univerzity Komenského v Bratislave každoročne v júli organizuje Letnú univerzitu v Modre-Harmónii pre zahraničných Slovákov a Slovenky z Ukrajiny, Maďarska či zo Srbska. Ide o vzdelávacie podujatie pre mladých krajanov – stredoškolských študentov, hovoriacich po slovensky, ktorí možno o pár rokov budú študovať na univerzitách na Slovensku.

Do ich bohatého programu, plného indoorových aj outdoorových aktivít a zlepšovania slovenčiny, sa vtesnala v polovici júla aj návšteva Zastúpenia Európskej komisie v SR, a predovšetkým prednáška o cieľoch a aktivitách Európskeho roka rozvoja v bratislavskom Európskom informačnom centre (EIC).

Hľadá sa detský zamestnanec pre prácu v továrni na výrobu topánok

jún 11 2015

Uchádzač: Vo veku 12 – 15 rokov, ideálne s malými rukami, pochádza z chudobnej rodiny, ktorá zúfalo potrebuje peniaze, nedokončil základnú školu. Uprednostňujeme dievčatá.
Ponúkame: Prácu v prostredí továrne bez okien a klimatizácie, pracovná doba min. 10 hodín denne, plat 120 eur/mesiac, možnosť navýšenia v prípade odpracovania nadčasov, zabezpečíme dopravu do práce a z práce za poplatok na korbe nákladného auta spolu s ďalšími pracovníkmi továrne.
Ďalšie benefity: Práca v kolektíve mladých ľudí, žiadna škola.
Hláste sa priamo v továrni s dokumentmi totožnosti. Môžu byť aj falošné.

Zemetrasenie v Nepále a pomoc Červeného kríža

apr 28 2015

Sobotňajšie silné zemetrasenie v Nepále si podľa najnovších správ vyžiadalo najmenej 3 600 obetí. Červený kríž v Nepále aj vo svete okamžite zareagoval, pomoc poskytne aj Slovenský Červený kríž.

Viac ako 1 500 dobrovoľníkov a 300 zamestnancov Nepálskeho Červeného kríža vytrvalo pracujú uprostred stále sa ešte otriasajúceho územia a pomáhajú tým, ktorí prežili – poskytujú prvú pomoc, psychosociálnu podporu, distribuujú pomoc v evakuačných centrách i na uliciach. V spolupráci s Medzinárodným výborom Červeného kríža pomáhajú nadväzovať kontakt medzi rodinnými príslušníkmi, ktorí v dôsledku zemetrasenia stratili vzájomný kontakt.
Krvná banka Nepálskeho Červeného kríža v Káthmandu je tiež k dispozícii nemocniciam v hlavnom meste.

20150427-nepal-earthquake-in-pictures-Main-6
20150427-nepal-earthquake-in-pictures-Main-7
20150427-nepal-earthquake-in-pictures-Main-5

Z farmy na tanier – zdravo, hlása Svetová zdravotnícka organizácia

apr 9 2015

So Svetovým dňom zdravia (7. 4.) spustila Svetová zdravotnícka organizácia Kampaň za bezpečné jedlo. Upozorňuje na to, že v globalizovanom svete je každý z nás zodpovedný za to, aké jedlo konzumujeme. Kontaminované potraviny nie len zabíjajú ľudí, ale aj ohrozujú ekonomický rozvoj predovšetkým tzv. menej rozvinutých krajín.

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie až viac ako dvesto rôznych chorôb sa šíri v jedle. Iba na hnačku ročne umrie viac ako 1,5 milióna detí po celom svete. V dôsledku nakazeného jedla, či vody umrie ročne viac ako dva milióny ľudí. Jedlo kontaminované ťažkými kovmi alebo toxínmi môže spôsobiť dlhodobé problémy, ako je rakovina alebo problémy neurologického charakteru.

„Všetci podliehame riziku nakazenia z potravín a je preto na každom z nás, aby sme sa zaslúžili o zdravé jedlo na našom stole,“ hlása krátke propagačné video Svetovej zdravotníckej organizácie, ktorá dáva zároveň tipy, ako sa v globalizovanom svete postarať o zdravé jedlo na vašom stole.

Zdieľanie transformačných a integračných skúseností nie je v Moldavsku fráza

nov 26 2014

Slovensko vníma Moldavskú republiku napriek nemalým ekonomickým problémom ako krajinu s potenciálom rastu a integračnými ambíciami. Nie náhodou je od roku 2009 Moldavsko prioritnou krajinou (sprvu projektovou, neskôr programovou) v rámci Oficiálnej rozvojovej pomoci (ODA) SR a počet projektov, podporených z financií Slovak Aid rastie. Rozvojový diplomat, Peter Tomášek, uvádza konkrétne príklady pomoci a slovensko-moldavskej spolupráce.

posobenie Slovak Aid v Moldavsku 5
Moldavska Ministerka zivotneho prostredia Valentina Tapis a Rozvojovy diplomat SR Peter Tomasek v Ki
posobenie Slovak Aid v Moldavsku

Rozvojový deň 2014 – Za život vo férovejšom svete!

okt 5 2014

Dátum a miesto konania: 14. 10. 2014 od 10.00 – 21.00, Stará tržnica, Nám. SNP 25 Bratislava.

Globálna kuchyňa, bubnovačka s La3no Cubano, slovenské mimovládne rozvojové organizácie pod jednou strechou, rozhovory s terénnymi pracovníkmi a dobrovoľníkmi, dokumentárne filmy z festivalu Jeden svet, fotografické výstavy, aj workshopy pre deti a diskusia o tom, ako a čím sme my Slováci prepojení s inými časťami sveta. Už desiaty ročník Rozvojového dňa sa koná 14. 10. od 10.00. do 21.00 v Starej tržnici. Celodenný program vyvrcholí benefičným koncertom kapiel SwinGang a Živé kvety.

"Za život vo férovejšom svete" je slogan desiateho ročníka Rozvojového dňa, ktorý sa každoročne koná pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti chudobe. V Starej tržnici vás čaká celodenný program, ktorý pripravila Platforma mimovládnych rozvojových organizácií a členské organizácie.

Zistite, čo sa deje vo svete, aj to, ako ovplyvniť dianie za vaším domom - s monda.eu!

aug 19 2014

Nový viacjazyčný e-learningový portál www.monda.eu prináša jedenásť modulov o globálnych témach, aj o riešeniach domácich problémov. Záujemcovia na ňom nájdu bezplatnú možnosť získať nové informácie o prepojení celého sveta, aj rady o tom, ako sa podieľať napríklad za zrušení skládky v mieste, kde žijú. Monda.eu vás vzdelá, aj inšpiruje k aktivite.

106 riešení pre benefity zo spolupráce s krajinami v rozvoji

jan 26 2014

„Prostredníctvom migrantov je možné podnietiť podnikateľské iniciatívy a priniesť obojsmerné benefity aj pre Slovensko,“ konštatuje záverečný celoeurópsky dokument o reforme v oblasti rozvojovej spolupráce. Dokument s krátkým názvom „Manifesto 106“ iniciovali slovenské MVO a imigranti v rámci trojročnej iniciatívy EÚ s názvom CoMiDe - Synchronizácia migračných a rozvojových politík. Na Slovensku projekt realizuje Inštitút pre rozvoj spoločnosti. Európsky dokument ponúka 106 krokov za účelom zvýšenia počtu dlhodobých strategických partnerstiev medzi imigrantmi, rozvojovými organizáciami, diplomaciou a inštitúciami podnikania, či vzdelávacieho systému.