Zborník príspevkov z 5. konferencie psychológie zdravia, Bratislava, 2010