Recenzia monografie: Tréning sociálnej kompetencie dospelých a seniorov so zdravotným postihnutím