Zborník z konferencie Psychológia zdravia - Rok 1? Bratislava, 2006 (PDF)