Sebaidentifikácia a rozvoj súčasných ľudí. Výzva pre edukáciu dospelých