Prepojenie kvalitatívnych a kvantitatívnych metód pri skúmaní šikanovania