Ageizmus ako nový negatívny fenomén v zdravotníctve (kazuistika)