Socioekonomický status rodiny a jeho vplyv na dieťa