Kohabitácia ako novodobý fenomén partnerského spolužitia – konkurencia k manželstvu?