Geragogika. Vybrané kapitoly z teórie a metodiky edukácie seniorov (recenzia)