Adaptácia budúcich školákov na začiatočné vyučovanie ako súčasť predškolskej prípravy v materskej škole