Rozvoj zručností riešenia konfliktov v pregraduálnej príprave andragógov