Publikace: Dlouhodobá stacionární péče ve Švýcarsku, 2012 (PDF)