Kultúrna hybridizácia definícia a špecifiká z hľadiska určujúcich kultúrnych prvkov