Interpretácia básne Jána Stachu: rozprávanie pre Marion o minulej láske