Zborník z konferencie Zmysluplnosť nízkoprahových programov v PDF (2012)