Publikácia: Kazuistika v sociálnej práci - Ján Hučík – Alena Hučíková