Ambrela v novej štúdii opisuje, ako dobrovoľníčiť v oblastiach, ovplyvnených migráciou (PDF)