Záleží to od detí? Súvisí (bez)detnosť s tým, čo považujeme za dôležité v partnerskom vzťahu?