Vplyv sociálno-psychologického výcviku na osobnosť lektorov