Choroby počestné a nectné, pacienti milí a ti druzí