Filozofia pre deti ako príklad mozgovokompatibilného vyučovania a učenia