Školská sestra ako súčasť komunitnej starostlivosti v systéme škôl: naratívny literárny prehľad