Zborník z konferencie Ošetrovateľstvo 2020 – trendy, zmeny a budúcnosť, Piešťany, 2017 (PDF)