Zborník z konferencie Ošetrovateľstvo naprieč kultúrami, Piešťany, 2015 (PDF)