K obhajobe etického manažmentu ako ekonomicky efektívneho prístupu k riadeniu ľudských zdrojov