Zborník z 3. konferencie verejného zdravotníctva na úrovni krajín V4, 19.–20.10.2017, Praha (PDF)