Súčasné spoločenské dilemy súvisiace s legalizáciou eutanázie v krajinách Západnej Európy, Austrálie a USA