Proces integrace migrantů z muslimských zemí do německé společnosti, pohledem českých lékařů a zdravotníků pracujících ve Spolkové republice Německo. Analýza rozhovorů.